Mühendislik Fakültesi Topluma Hizmet Ve Sosyal Sorumluluk Temsilcisi


Topluma Hizmet Ve Sosyal Sorumluluk Temsilcisi

Adı Soyadı

Görevi

Araş.Gör.Muhittin BAYRAM

Birim Temsilcisi