Mühendislik Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme KomisyonuStratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Mehmet Siraç ÖZERDEM

Başkan

Prof. Dr. Abdurrahman SAYDUT

Üye

Prof. Dr. Atilla Gencer DEVECİOĞLU

Üye

Prof. Dr. Askeri KARAKUŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Felat DURSUN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abdulnasır YILDIZ

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Beyhan İPEKYÜZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kasım ŞİMŞEK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin FIRAT

Üye

Mehmet Emin ERASLAN

Üye