Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi (Dicle University Journal of Engineering - DUJE), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe / İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla Temmuz 2010'da yayın hayatına başlamıştır.

TR Dizin, EBSCO, Index Copernicus, Sobiad, InfoBase Index, Arastirmax- Engineering Sciences Index ve Google Scholar index de taranan dergimize aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 

Mühendislik Dergisi, Koordinatörlük ve Yayın Bürosu 
Dicle Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi  
21280, Diyarbakır- Türkiye