Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

BİRİMİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr.Abdurrahman SAYDUT

Başkan

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr.Zeynel Fuat TOPRAK

Üye

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr.Özgür AKKOYUN

Üye

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr.Mustafa AYHAN

Üye

Mühendislik Fakültesi

Doç.Dr. Mehmet NERGİZ

Üye

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr.Vedat ORUÇ

Üye

Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr.Bilal GÜMÜŞ

Üye

Mühendislik Fakültesi

Arş.Gör.Dr. Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Üye

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Akif HAFIZOĞLU

Üye

Mühendislik Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi rat GÜMGÜM

Üye

Mühendislik Fakültesi

Arş.Gör.Dr.Hüseyin ÖZMEN

Üye

Mühendislik Fakültesi

Mehmet Emin ERASLAN

Üye

Mühendislik Fakültesi

Şuanur TUNCAY

Üye

Mühendislik Fakültesi

Julius BAMWENDA

Doktora Öğrencisi

Mühendislik Fakültesi

Abdelrahman ELKASAS

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Mühendislik Fakültesi

Mustafa TANER

Öğrenci

Mühendislik Fakültesi

Mahsum ÖZKOÇ

Öğrenci