Mühendislik Fakültesi Etkinlik Düzenleme Komisyonu


Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum, Konferans, Panel ve Diğer Etkinliklerin Düzenleme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin BAYRAM Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Öğr.Gör. Şeyhmus GÜRBÜZ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre ARI Makine Mühendisliği Bölümü