Mühendislik Fakültesi DÜMF Veri Tabanı Komisyonu


                 

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Fatma Deniz ÖZTÜRK

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül BENTEŞEN YAKUT

Üye

Arş.Gör. Dr. Sümeyra CEVHEROĞLU ÇIRA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YALÇIN BAYAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gurbet ÖRÇEN

Üye

Doç. Dr. Cafer BUDAK

Üye