Mühendislik Fakültesi Değerler

 • Çevreye duyarlı olmak
 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Eğitimde kaliteyi gözetmek
 • Kaynakları etkin kullanmak
 • Araştırmacılığı teşvik etmek
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak
 • Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek
 • Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek
 • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek
 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
 • Karar alma sürecinde katılımcılık. şeffaflık ve eşitliği esas almak