Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu


Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr.Atilla Gencer DEVECİOĞLU

Başkan

Prof.Dr.Bilal GÜMÜŞ

Üye

Prof.Dr.Zeynel Fuat TOPRAK

Üye

Prof.Dr.Fevzi ÖNEN

Üye

Doç.Dr.Gültekin AKTAŞ

Üye

Doç.Dr.Ömer Faruk CAN

Üye

Arş.Gör. Dr.Hüseyin ÖZMEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Cem HAYDAROĞLU

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Akif HAFIZOĞLU

Üye