Mühendislik Fakültesi 2021 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

Mühendislik Fakültesi 2021 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları
Memnuniyet Oranı %72
Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlından Alınmıştır.