Mühendislik Fakültesi 2020 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

Mühendislik Fakültesi 2020 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 
Memnuniyet Oranı %48
Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlından Alınmıştır.