2023 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

Mühendislik Fakültesi 2023 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 

Memnuniyet Oranı % 59,20

Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlından Alınmıştır.