Tarla Bitkileri Bölümü

Akademik Kadro


Prof. Dr. Davut KARAASLAN   (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet BAŞBAĞ

Prof. Dr. Sema BAŞBAG

Prof. Dr. B. Tuba BİÇER

Prof. Dr. M. Gültekin TEMİZ   (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Cuma AKINCI

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

Prof. Dr. Veysel SARUHAN

Doç. Dr. Özlem TONÇER

Doç. Dr. Aydın ALP

Doç.Dr. Remzi EKİNCİ

Dr.Aras. Gör. Önder ALBAYRAK


 

 

 

TANITIM

Tarla Bitkileri Bölümünün temel amacı, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, yağ, lif, nişasta,

şeker, keyf, yem ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, çayır -mera'ların yönetimi ve ıslahı

konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır. Bölüm 1993-1994 Eğitimöğretim yılında

lisans, 1997 yılında ise lisansüstü öğrencisi almaya başlamıştır.

Bölümde, 5 Profesör, 9 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 17

Öğretim Elemanı mevcuttur. Tarla bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim

faaliyetlerinde kullanılan ve basınçlı sulama sistemi ile sulanabilen 100 dekarlık deneme

alanı, 3500 dekarlık tohumluk üretim alanı, 1 adet sera, 1 adet 2 ton/saat kapasiteli tohum

temizleme ünitesi, traktörler ve tarla tarımında kullanılan alet ve ekipmanlar bulunmaktadır.

Bölüm, ayrıca 2 adet modern laboratuara (yağ ve protein analiz ile tıbbi ve aromatik bitkiler)

sahiptir. Tarla bitkileri bölümü mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve

ilçe müdürlüklerinde, tarımsal araştırma enstitülerinde ve ilgili diğer resmi kuruluşlarda,

tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerle ilgili özel sektör kuruluşlarında (yem,

şeker, konserve, salça, sigara vb.), tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel

kuruluşlarda ve girişimci olarak kendi işinde çalışabilmektedir.

 


Akademik personelimizin yayınları, projeleri, makaleleri ve diğer bilgilerine ulaşabilmek için YÖKSİS in https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ akademik arama adresinden arama yapabilirsiniz.