Bilgileri Düzenle
Hamit KAVAK  
Profesör  - Ziraat Fakültesi , Bitki Koruma , Fitopatoloji  
Uzmanlık Alanları:  Bitki Fungal Hastalıkları  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 04122488509  - 8569 Cep Telefonu:
E-Posta: hamit.kavak@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1987-06-26Atatürk Üniversitesi  
Doktora1998-04-22Gaziosmanpaşa Üniversitesi  
Yüksek Lisans1994-06-06Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Uluslararası Yayın201015. Kavak H. 2010. Rosemary powdery mildew caused by Golovinomyces biocellatus in Turkey. Journal of Plant Pathology 92 (4) 107-1022
Uluslararası Yayın201116. Kavak H. 2011. Two new records of powdery mildews with their effectiveness on three ornamentals in Turkey. African Journal of Agricultural Research. 6 (5) 1076-1079
Uluslararası Yayın20048. Kavak, H. 2004. First record of spot blotch caused by Bipolaris sorokiniana on Hordeum murinum in Turkey. Canadian Journal of Plant Pathology. 26, 2. 205-206
Uluslararası Yayın20059. Kavak, H. 2005. Cytospora kunzei on Plantation- grown Pinus elderica in Turkey. Australasian Plant pathology 34, 151-156
Uluslararası Yayın200420. Kavak, H. 2004. Pyrenophora graminea in fields sown- spring barley Angora in arid district of Turkey. Pakıstan Journal of Bıologıcal Scıences. 7,7 1225-1228
Makale199927. Kavak, H. 1999 GAP Bölgesindeki Badem Ağaçlarında Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığının (Taphrina deformans (Berk.) Tul.) Tanımı Ve Savaşımı Türk-Koop Ekin Dergisi 3, 84-87
Uluslararası Yayın20047. Kavak, H. 2004. Epidemic outbreaks of powdery mildew caused by Leveillula taurica on Capparis spinosa in Turkey. Plant Pathology. 53,809
Uluslararası Yayın201519. Kavak H., Bilgili A. 2015. First report of Puccinia dracunculina on Artemisia dracunculus in Turkey. New Disease Reports 31.28
Seminer199935. Kavak, H. 1999. Şanlıurfa ve Adıyaman İllerine Ait Bazı İlçelerdeki Şeftali Ağaçlarının Hastalık Etmenleri ve Önemlilik Düzeyleri Üzerinde Araştırmalar. GAP I. Tarım Kongresi, Cilt I, 203-206, Şanlıurfa, 1999
Uluslararası Yayın200726. H. Kavak, Z. Katircioglu and B. Bukun. 2007. Hirschfeldia incana, a new host report for white blister caused by Albugo candida in Turkey. Australasian Plant Disease Notes, 2007, 2, 149
Uluslararası Yayın20045. Kavak, H.2004. Melampsora euphorbiae a new rust disease detected on Euphorbia rigida in Turkey, Plant Pathology. 53, 810
Seminer199532.Kavak, H. ve A. Çıtır, 1995. Malatya İli Merkez İlçede Kayısılarda Görülen Hastalıkların Tanıları ve Yaygınlık Oranları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye VII Fitopatoloji Kongresi, 531-534, Adana
Uluslararası Yayın200521. Kavak, H. and Z. Katırcıoğlu, 2005. Effects of different sowing frequencies on barley leaf scald and some yield components. Pakıstan Journal of Bıologıcal Scıences 8, 662-664
Uluslararası Yayın20032. Kavak, H. 2003. First record of scald disease caused by Rhynchosporium secalis in a population of Hordeum murinum in Turkey, Australasian Plant pathology 32, 4. 567
Uluslararası Yayın200625. Kavak H., Dikilitas M. 2006. Powdery mildew caused by Leveillula taurica on Alcea rosea in Turkey. Australasian Plant Disease Notes. 1, 7-8
Uluslararası Yayın20046. Kavak, H. 2004. First report of rust disease caused by Puccinia linkii on Viburnum edule in Turkey. Plant Pathology. 53,3 529
Uluslararası Yayın200523. Kavak, H. 2005. Reaction of some Peach (Prunus persica) varieties to the leaf curl disease caused by Taphrina deformans in arid district of Turkey. Plant Pathology Journal 4, 75-77
Seminer199934.Kavak, H. ve Z.Katırcıoğlu, 1999. Arpa Yaprak Lekesi Etmeni (Rhynchosporium Secalis (Oud.) Davis)’ nın Şanlıurfa Merkez ve İlçelerinde Yaygınlık Oranı ve Enfeksiyon Şiddetinin Ölçülmesi Üzerinde Araştırmalar. GAP I. Tarım Kongresi, Cilt I, 125-128, 1999 Şanlıurfa
Uluslararası Yayın20044. Kavak, H. 2004. Effects of different sowing times on leaf scald and yield components of spring barley under dry-land conditions. Australian Journal of Agricultural Research 55, 2. 147-153
Uluslararası Yayın200913. Kavak H. 2009.Epidemic outbreaks of stripe rust caused by Puccinia striiformis on natural population of Lolium perene in Turkey. Pakistan Journal of Botany 41 (4) 2003-2008
Uluslararası Yayın201117. Kavak H. Boydak E. 2011. Trends of Sudden Wilt Syndrome in Sesame Plots Irrigated with Delayed Intervals. African Journal of Microbiologi Research. 5 (14) 1837-1841
Uluslararası Yayın200624. Kavak, H; Boydak E. 2006. Screening of the resistance levels of 26 sesame Breeding Lines to Fusarium wilt disease Plant Pathology Journal 5, 157-160
Uluslararası Yayın200914. Kavak H. Üstün N. 2009. Oleander knot caused by Pseudomonas savastanoi pv. nerii on nerium oleander in Turkey. Journal of Plant Pathology. 91,701-703
Uluslararası Yayın200530.Kavak, H. 2005. Reaction of some almond (Prunus dulchis ) varieties to leaf curl disease caused by Taphrina deformans in dryland district of Turkey. J. Agric. Fac. HR.U. 9, 9-12
Uluslararası Yayın200712. Kavak H. 2007. Fırst report of Pseudocercospora nerıella on Nerıum oleander in Turkey. Journal of Plant Pathology 89, S69-S76
Uluslararası Yayın20043. Kavak, H. 2004. First record of leaf rust caused by Puccinia hordei in natural population of Hordeum vulgare subsp. spontaneum in Turkey. Plant Pathology. 53, 258
Makale20031. Kavak, H. 2003. First record of leaf scald caused by Rhynchosporium secalis in natural population of Hordeum vulgare subsp. spontaneum in Turkey. Plant Pathology. 52, 6. 805
Uluslararası Yayın201218. Kavak H. 2012. Some bıologıcal parameters ın Sordarıa fımıcola Pakistan Journal of Botany 44(3): 1079-1082, 2012.
Uluslararası Yayın200228.Kavak, H. and Z. Katırcıoğlu. 2002. Determination of Response of Some Barley Cultivars to Rhynchosporium secalis Depending Upon Different Inoculation Sources and Methods. Journal of Turkish Phytopathology 31, 3. 117-124
Seminer199531.Kavak, H. ve A. Çıtır, 1995. Malatya İli Yeşilyurt İlçesinde Kirazlarda Görülen Hastalıkların Tanıları ve Yaygınlık Oranları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye VII. Fitopatoloji Kongresi, 528-530, Adana
Uluslararası Yayın200610.Kavak H. 2006. First report of Puccinia malvacearum on Althea rosea in Turkey. Journal of Plant Pathology. 88, 225
Seminer199833. Kavak, H. ve Z. Katırcıoğlu, 1998. Arpa Yaprak Yanıklığı (Rhynchosporium Secalis (Oud.) Davis)’ nın Arpada Farklı Enfeksiyon Şiddetine Bağlı Olarak Meydana Getirdiği Verim Kayıplarının Belirlenmesi. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi, 34-38 Ankara
Uluslararası Yayın200522. Kavak, H. and Z. Katırcıoğlu, 2005. Effects of different sowing frequencies on barley leaf scald and some yield components. Pakıstan Journal of Bıologıcal Scıences 8, 662-664
Uluslararası Yayın200711. Kavak H. 2007. Erysıphe platanı, an anamorphıc powdery mildew on Platanus oriıentalis ın Turkey. Journal of Plant Pathology. 89, 301-305
Makale200229.E. Boydak, H. Kavak 2002. Şanlıurfa (GAP) Koşullarında Damlama ve Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Susamda (Sesamum indicum L) Yabancı Ot Yoğunluğu ve Verim Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2), 189-191
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
20.10.2016yayınlarİndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı