Kalite Yönetim Sistemi

 KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Dicle Üniversitesi;

-Mevzuatlar çerçevesinde;

-Uluslararası düzeyde kabul gören eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

-Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi,

-Birimlerin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,

-Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

-Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bireyler yetiştirmeyi,

-Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir üniversite olmayı,

-Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.


ZİRAAT FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

Adı ve Soyadı

Komisyondaki Görevi

Dahili Telefonu

Prof. Dr. Muzaffer DENLİ

Başkan

8500

Prof. Dr. Ahmet Konuralp ELİÇİN

Başkan Yrd.

8502

Prof. Dr. Erol BAYHAN

Üye

8558

Prof. Dr. Aydın ALP

Üye

8537

Doç. Dr. Ramazan DEMIREL

Üye

8523

Doç. Dr. Neşe YAMAN

Üye

8519

Doç. Dr. Abdurrahman KARA

Üye

8563

Doç. Dr. Halit Deniz ŞİRELİ

Üye

8528

Dr. Öğr. Üyesi Vedat PİRİNÇ

Üye

8576

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat TURGUT

Üye

8697

Dr. Muhammed ÇELİK

Üye

8504

Ubeydullah EKMEN

Üye

8532

Dilek BAYRAKTAR

Üye (Öğrenci)

 

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme süreci ile ilgili tüm form, süreç, prosedür vb. bilgilere

 

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün http://services.dicle.edu.tr/dss/qadocnew.aspx  adresinden ulaşabilirsiniz

 


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Ziraat Fakültesi Organizasyon Semasiİndir