Vizyonumuz


VİZYONUMUZ

      Vizyonumuz, Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitimde sürekli gelişimi ve üst düzey bir kaliteyi sağlamayı teşvik eden bir enstitü olmak. Farklı disiplinleri bir araya getirerek disiplinler arası çalışmayı toplum faydasına dönüştürmek ve üniversite-kamu-sanayi işbirliğini sağlamayı hedefleyen çalışmalara katkı sağlamak.