Tarihçe

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihli 17760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 41 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.