Tez Yazım Kılavuzu Güncellendi

25.10.2023


Enstitütümüz Tez Yazım Kılavuzu, Tez Şablonu, Ek-3 Onay Sayfası, Ek-15 Özgeçmiş, Ek-16 Benzerlik Bildirimi, Appx.-2 cover page ve Appx.-3 Approval Page ekleri güncellenmiş olup Tez Hazırlama Rehberi sayfamızda yayımlanmıştır.