DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (DÜFED)

12.04.2021


Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne  (DÜFED) https://dergipark.org.tr/tr/pub/dufed adresinden erişebilirsiniz.