Dus Dokümanlar                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Ek-10. Rotasyon Belgesiİndir
Ek-11. Seminer Sunumuİndir
Ek-12. Tez Uzmanlık Öğrencisi Tanıtım Formuİndir
Ek-13. Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Başvuru Formuİndir
Ek-14-Ara Değerlendirme Formuİndir
Ek-15-Tez İzleme Danışmanı Başarı Değ. Formuİndir
Ek-16-Tez İzleme Danışmanı Dönem Raporuİndir
Ek-17-Tez Uzmanlık Tescil Kontrol Formuİndir
Ek-18-Tez içeriği değişikliğiİndir
Ek-19-Tez Değ. Formu 3 aylıkİndir
Ek-1-Kanaat Formuİndir
EK-2-Danışmanı Öneri Formuİndir
EK-3. İkinci Danışmanı Öneri Formuİndir
EK-4. Tez Danışmanı Değişiklik Bildirimi Formuİndir
Ek-5. Tez Konusu Bildirim Formuİndir
Ek-6. Tez Gelişme Formuİndir
Ek-7a. Uzmanlık Tez Değerlendirme Jüri Tutanağıİndir
Ek-7b. Uzmanlık Tez Değerlendirme Formuİndir
Ek-8. Tez onay kapak sayfasıİndir
Ek-9. Uzmanlık Eğitimi Tez Bitirme Sınavı Tutanağıİndir