Temel Değerler


   TEMEL DEĞERLER

 • Renk, din, ırk, milliyet, cinsiyet ve düşünce farklılığı gözetmemek
 • Bilimsel etik kurallar
 • Akademik özgürlük
 • Nezaket, hoşgörü, sevgi ve saygı temelli sağlıklı iletişim
 • Öğrenci ve toplum temelli çağdaş tıp eğitimi
 • Hastalar, çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi
 • Sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık
 • Nitelikli sağlık hizmeti
 • Kaliteli çalışma hayatı
 • Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı
 • İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü