Akademik Birim Etkinlik Düzenleme KuruluAkademik Birim Etkinlik Düzenleme Kurulu Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe MEŞE
Prof. Dr. Beyza KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Fikret İPEK
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan GÜLER