Hastane Yönetim Kurulu

HASTANE YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Mehmet KARAKOÇ - Başkan
Prof. Dr. Ezeli AZARKAN
Prof. Dr. Belgin GÜLSÜN
Prof. Dr. Kamil Serkan AĞAÇAYAK
Prof. Dr. Sema ÇELENK
Prof. Dr. Emin Caner TÜMEN
Doç. Dr. Utku Nezih YILMAZ
Doç. Dr. Şeyhmus BAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan GÜLER