TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Tarihçe Anabilim dalımıza bağlı üç yüksek lisans ve bir doktora programı aktif olarak öğrenci almaktadır.

Anabilim dalı Başkanı:

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

Akademik yapı:

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doktora

Tarih Eğitimi Yüksek Lisans

Coğrafya Eğitimi Yüksek Lisans

            Lisansüstü eğitime kabul edilen mezuniyet alanları

 Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Mezuniyet Alanları

Lisans Mezuniyet Alanları

Yüksek Lisans Mezuniyet Alanları

Alan

Alan Dışı

Alan

Alan Dışı

Alan

Alan Dışı

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi

OSAE / TDE Eğitimi

-TDE

-ÇTL

-Türkçe Eğitimi

OSAE / TDE Eğitimi

-TDE

-ÇTL

-Türkçe Eğitimi

OSAE / TDE Eğitimi

-TDE

-ÇTL

-Türkçe Eğitimi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Tarih Eğitimi

OSAE Coğrafya Eğitimi

Coğrafya

 

 

 

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Coğrafya Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

                   Kabul Edilen Puan Türleri:

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

ALES Puan Türü

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Türk Dili Ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya Eğitimi

Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi, Tarih Eğitimi,  Coğrafya Eğitimi

SÖZEL


 

 

ANABİLİM DALI DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ:

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

OSA 601

TÜRK DİLİ EĞİTİMİ

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 603

ESKİ TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 605

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 607

HALK BİLİMİNE GİRİŞ

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  ABDULBASİT SEZER

OSA 609

HALK BİLİMİ METİN İNCELEMELERİ I

3

0

3

 

OSA 611

ÂŞIK TARZI TÜRK HALK ŞİİRİ I

3

0

3

 

OSA 613

ANONİM HALK EDEBİYATI I

3

0

3

 

OSA 615

SANAT FELSEFESİ VE ŞİİR I

3

0

3

 

OSA 617

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI I

3

0

3

 

OSA 619

ELEŞTİRİ VE EDEBİYAT I

3

0

3

 

OSA 621

SOSYAL DEĞİŞİM VE ROMAN I

3

0

3

 

OSA 623

OSMANLI TÜRKÇESİ VE GRAMERİ

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

Dr.Öğrt.Üyesi  BURHAN BARAN

OSA 625

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM

ŞEKİLLERİ VE ARUZ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 627

EDEBİ SANATLAR VE ÖĞRETİMİ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 629

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM

3

0

3

PROF. DR. HALİL ÇEÇEN

OSA 631

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 633

ORTA TÜRKÇE VE METİNLERİ I

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 635

TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES
VE ŞEKİL BİLGİSİ

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

OSA637

ESKİ TÜRKÇE METİNLERİ I

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA639

ANADOLU AĞIZLARI (SES BİLGİSİ)

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

OSA 641

YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ I

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 643

UZMANLIK ALAN DERSİ I

3

0

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

OSA 645

SEMİNER

2

0

2

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ


 

ANABİLİM DALI DERSLERİ

BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ:

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

OSA 602

YENİ TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ

3

0

3

 

OSA 604

HALK EDEBİYATI EĞİTİMİ

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  ABDULBASİT SEZER

OSA 606

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 608

HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ

3

0

3

 

OSA 610

HALK BİLİMİ METİN İNCELEMELERİ II

3

0

3

 

OSA 612

ÂŞIK TARZI TÜRK HALK ŞİİRİ II

3

0

3

 

OSA 614

ANONİM HALK EDEBİYATI II

3

0

3

 

OSA 616

SANAT FELSEFESİ VE ŞİİR II

3

0

3

 

OSA 618

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI II

3

0

3

 

OSA 620

ELEŞTİRİ VE EDEBİYAT II

3

0

3

 

OSA 622

SOSYAL DEĞİŞİM VE ROMAN II

3

0

3

 

OSA 624

İLERİ OSMANLI

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

Dr.Öğrt.Üyesi  BURHAN BARAN

OSA 626

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM TÜRLERİ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 628

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TARZLAR

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

     OSA 630

ESKİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI

3

0

3

PROF. DR. HALİL ÇEÇEN

OSA 632

METİN ŞERHİ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 634

ORTA TÜRKÇE VE METİNLERİ II

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 636

TÜRKİYE TÜRKÇESİ CÜMLE BİLGİSİ

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

OSA 638

ESKİ TÜRKÇE METİNLERİ II

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 640

ANADOLU AĞIZLARI (ŞEKİL BİLGİSİ)

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

OSA 642

YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ II

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 644

UZMANLIK ALAN DERSİ II

3

0

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

OSA 646

SEMİNER

2

0

2

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

 

ANABİLİM DALI DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

DOKTORA DERSLERİ:

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

EBB 701

TÜRK DİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

EBB 703

YENİ TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

EBB 705

HALK EDEBİYATI KAYNAKLARI

3

0

3

 

EBB 707

TÜRK HALK HİKÂYELERİ VE

HİKÂYE İNCELEMELERİ

3

0

3

 

OSA 709

DİNİ TASAVVUFİ TÜRK HALK EDEBİYATI

3

0

3

 

OSA 711

HALK EDEBİYATININ

YENİ TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİ I

3

0

3

 

Dr.Öğrt.Üyesi  ABDULBASİT SEZER

OSA 713

MİTOLOJİ I

3

0

3

 

Dr.Öğrt.Üyesi R. ABDULBASİT SEZER

OSA 715

YENİ TÜRK EDEBİYATI FİKİR AKIMLARI

3

0

3

 

OSA 717

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA HİKÂYE

3

0

3

 

OSA 719

YENİ TÜRK ŞİİRİ I

3

0

3

 

OSA 721

 ÜSLUP İNCELEMELERİ I

3

0

3

 

OSA 723

TÜRK EDEBİYATINDA GAZEL

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 725

TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 727

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (13-15. YY)

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

PROF. DR. HALİL ÇEÇEN

OSA 729

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA

MENSUR ESERLER

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

PROF. DR. HALİL ÇEÇEN

OSA 731

ESKİ TÜRKÇE I

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 733

ORTA TÜRKÇENİN ŞİVELERİ I

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 735

TARİHİ DİL METİNLERİ I

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 737

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

OSA 739

TÜRKİYE TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

OSA 741

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 743

KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 745

UZMANLIK ALAN DERSİ

3

0

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

ANABİLİM DALI DERSLERİ

BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

DOKTORA DERSLERİ:

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

EBB 702

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

EBB 704

TÜRK HALK EDEBİYATI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

3

0

3

 

EBB 706

TÜRK MASALLARI VE MASAL İNCELEMELERİ

3

0

3

 

EBB 708

TÜRK DESTANLARI VE DESTAN İNCELEMELERİ

3

0

3

 

OSA 702

DİNİ TASAVVUFİ TÜRK HALK EDEBİYATI

METİN İNCELEMELERİ

3

0

3

 

OSA 704

HALK EDEBİYATININ

YENİ TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİ II

3

0

3

 

Dr.Öğrt.Üyesi  ABDULBASİT SEZER

OSA 706

MİTOLOJİ II

3

0

3

 

Dr.Öğrt.Üyesi  ABDULBASİT SEZER

OSA 708

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ AKIMLAR

3

0

3

 

OSA 710

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN

3

0

3

 

OSA 712

YENİ TÜRK ŞİİRİ II

3

0

3

 

OSA 714

 ÜSLUP İNCELEMELERİ II

3

0

3

 

OSA 716

TÜRK EDEBİYATINDA KASİDE

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 718

ŞUARA TEZKİRELERİ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

PROF. DR. HALİL ÇEÇEN

OSA 720

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (16-17. YY)

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

PROF. DR. HALİL ÇEÇEN

OSA 722

DİYARBAKIRLI DİVAN ŞAİRLERİ

3

0

3

DOÇ. DR. İDRİS KADIOĞLU

OSA 724

ESKİ TÜRKÇE II

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 726

ORTA TÜRKÇENİN ŞİVELERİ II

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 728

TARİHİ DİL METİNLERİ II

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 730

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

OSA 732

TÜRKİYE TÜRKÇESİ SENTAKSI

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi  MÜNİR ERTEN

OSA 734

AĞIZ ARAŞTIRMALARI

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 736

OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ

3

0

3

PROF. DR. SADETTİN ÖZÇELİK

OSA 738

UZMANLIK ALAN DERSİ

3

0

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

 

       


 

COĞRAFYA EĞİTİMİ

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Ders Kodu

T

U

K

AKTS

Ders Adı

Dersin Sorumlusu

EBE221

3

0

3

4

Coğrafya Eğt. Kaynakların Değerlendirilmesi, Bibliyografya

 

EBE223

3

0

3

4

Coğrafya Eğitiminde Arazi Çalışmaları

Doç. Dr. Ahmet Yıldırım

EBE224

3

0

3

4

Coğrafya Eğitiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

 

EBE225

3

0

3

4

Türkiye’de Nüfus Hareketleri ve Yerleşme Coğrafyası

Dr.Öğrt.Üyesi  Aydoğan Meşeli

Uzmanlık-1395

3

0

3

4

Uzmanlık Alan Dersi

İlgili Öğretim Üyesi

BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Ders Kodu

T

U

K

AKTS

Ders Adı

Dersin Sorumlusu

EBE226

3

0

3

4

Coğrafya Eğit. Kaynak. Değer. ve Coğrafi Düşünce

 

EBE228

3

0

3

4

Yakın Çevre İncelemeleri

 

EBE229

3

0

3

4

Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri

Doç. Dr. Sabri Karadoğan

EBE230

3

0

3

4

Türkiyede Kentleşme

Dr.Öğrt.Üyesi  Aydoğan Meşeli

EBE231

3

0

3

4

Coğrafi Bilgi Sistemleri II

Doç. Dr. Sabri Karadoğan

Seminer

2

0

2

4

Seminer

İlgili Öğretim Üyesi

Uzmanlık-2397

3

0

3

4

Uzmanlık Alan Dersi

İlgili Öğretim Üyesi