TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

 

TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

 

Akademik Yapı:Sınıf Eğitimi

 

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof.Dr. İlhami BULUT

Lisansüstü eğitim kabul alanları

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Mezuniyet Alanı

Lisans Mezuniyet Alanı

Yüksek Lisans Mezuniyet Alanı

Alan

Alan

Alan

İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

       
       
       

 

Öğretim üyeleri

 

Sınıf Eğitimi

Prof. Dr. İlhami Bulut

Doç. Dr. H. Fazlı Ergül

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Yılmaz

Dr.Öğr.Üyesi Meral Öner Sünkür

Dr.Öğr.Üyesi Cemal Aküzüm

 

Anabilim Dersleri

 

 

 

Sınıf Eğitimi

 

GÜZ DÖNEMİ SINIF EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

EBSE 501


Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

Dr.Öğr.Üyesi Cemal AKÜZÜM

EBSE 503

İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Süreci

3

0

3

Prof.Dr. İlhami BULUT

EBSE 505


İlkokula Öğretmen Yetiştirme Sorunları

3

0

3

Dr.Öğr.Üyesi Fatih YILMAZ

EBSE 507

Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

Dr.Öğr.Üyesi Fatih YILMAZ

EBSE 509

Güncel Çevre Sorunları Ve Çevre Eğitimi

3

0

3

Prof.Dr. Sait YÜCEL

EBSE 511

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

BAHAR DÖNEMİ SINIF EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

EBSE 502 

Çocuk Gelişimi ve Erginlik psikolojisi

 

3

0

3

Doç. Dr. H.Fazlı ERGÜL

EBSE 504

Seminer

2

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBSE 506

 

İlköğretimde Hayat ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

Doç. Dr. H.Fazlı ERGÜL

EBSE 508

Bilim Etiği

3

0

3

Dr.Öğr.Üyesi   Fatih YILMAZ

EBSE 510

Dünyada ve Türkiye'de Eğitim Politikaları

3

0

3

Dr.Öğr.Üyesi Cemal AKÜZÜM

EBSE 512

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBSE 514

Eğitimde Çok kültürlülük

3

0

0

Dr.Öğr.Üyesi Fatih YILMAZ

EBSE 516

Eğitim Araştırmalarında Veri Analiz Yöntemleri

2

0

0

Prof.Dr. İlhami BULUT