MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Tarihçe:

2009 yılında öğrenci almaya başlayan Biyoloji Eğitimi programı, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalının, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Fen Bilimleri Enstitüsünden Eğitim Bilimleri Enstitüsüne aktarılmış olup Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak eğitim faaliyetlerine 2011 tarihinde başlamıştır. Yüksek lisans programın açılması için gereken koşulları sağlaması ile birlikte, Fizik Eğitimi programı 2012 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. 

Akademik Yapı

  •  Biyoloji Eğitimi Yüksek Lisans Programı
  •  Fizik Eğitimi Yüksek Lisans Programı
  •  Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı
  •  Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fuat GÜZEL

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Mezuniyet Alanı

Lisans Mezuniyet Alanı

Yüksek Lisans Mezuniyet Alanı

Alan

Alan Dışı

Alan

Alan Dışı

Alan

Alan Dışı

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları / Biyoloji Eğitimi

— OFMA Biyoloji Eğitimi

— Biyoloji

— Fen Bilgisi Eğitimi

— OFMA Biyoloji Eğitimi

-

— OFMA Biyoloji Eğitimi

— Biyoloji

— Fen Bilgisi Eğitimi

— BÖTEB

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları / Fizik Eğitimi

— OFMA Fizik Eğitimi

—Fizik Öğretmenliği

 

— OFMA Fizik Eğitimi

 

— OFMA Fizik Eğitimi

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları / Kimya Eğitimi

— OFMA Kimya Eğitimi

— Kimya

— Fen Bilgisi Eğitimi

— OFMA Kimya Eğitimi

-

— OFMA Kimya Eğitimi

—Kimya

—Fen Bilgisi Eğitimi

—BÖTEB

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları / Matematik Eğitimi

— OFMA Matematik Eğitimi

— İlköğretim Matematik Eğitimi

— Matematik

— BÖTEB

— OFMA Matematik Eğitimi

— İlköğretim Matematik Eğitimi

-

— OFMA Matematik Eğitimi

— İlköğretim Matematik Eğitimi

— Matematik

— BÖTEB

 

Kabul Edilen ALES Puan Türleri

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

ALES Puan Türü

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Matematik Eğitimi

SAYISAL

 

       

 

                                                     Öğretim Üyeleri


Biyoloji Eğitimi

Doç.Dr. Rıfat EFE

Doç.Dr. Murat HEVEDANLI

Dr.Öğrt.Üyesi İ.Ümit YAPICI

Fizik Eğitimi

Prof.Dr. Selahattin GÖNEN

Doç.Dr. Abdulkadir MASKAN

Dr.Öğrt.Üyesi Medine BARAN

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Dr.Öğrt.Üyesi Cihat Demir

Dr.Öğrt.Üyesi Hülya Aslan Efe    

Matematik Eğitimi

Doç. Dr. Tamer Kutluca

Doç. Dr. Kemal Özgen

Dr.Öğrt.Üyesi Cemil İnan

Dr.Öğrt.Üyesi Mehmet Aydın

 

ANABİLİM DALI DERSLERİ

 

BİYOLOJİ EĞİTİMİ

GÜZ DÖNEMİ BİYOLOJİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

BYE 101

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2

2

3

Doç.Dr.MURAT HEVEDANLI

BYE105

EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER

3

0

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BYE 107

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE YANSITICI ÖĞRETME

3

0

3

DOÇ.DR. RIFAT EFE

BYE 109

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI

2

2

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BYE 111

BİYOLOJİ EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA LİTERATÜR (ALAN YAZIN) TARAMASI VE YAZIMI

2

2

3

DOÇ.DR. RIFAT EFE

BYE 113

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE WEB DESTEKLİ MATERYAL HAZIRLAMA

2

2

3

DR.Öğrt.Üyesi İ.ÜMİT YAPICI

BYE 115

KARŞILAŞTIRILMALI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ MODELLERİ

3

0

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BYE 117

UZMANLIK ALAN DERSİ

3

0

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BAHAR DÖNEMİ BİYOLOJİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BYE 102        

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE HEDEF ANALİZİ VE TEST GELİŞTİRME

2

2

3

Doç.Dr. MURAT HEVEDANLI

BYE 106

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2

2

3

DOÇ.DR. RIFAT EFE

BYE 108

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE PROJE TASARIM, HAZIRLAMA VE UYGULANMASI

2

2

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BYE 110

BİYOLOJİ EĞİTİMİ ARAŞTIRM ALARINDA VERİ ANALİZİ

2

2

3

DR.Öğrt.Üyesi İ.ÜMİT YAPICI

BYE 116

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULAR

     

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BYE 114

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME

2

2

3

DR.Öğrt.Üyesi İ.ÜMİT YAPICI

BYE 118

UZMANLIK ALAN DERSİ

3

0

3

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BYE 120

SEMİNER

2

0

2

İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

  FİZİK EĞİTİMİ

GÜZ DÖNEMİ FİZİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

FZE 533

FİZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİNİN KULLANIMI

3

0

3

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

FZE 535

FİZİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK TEKNİKLER

3

0

3

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

FZE 537

GENEL FİZİK I

3

0

3

DOÇ. DR. KEMAL AKKILIÇ

DOÇ. DR. M. HALİM BAŞKAN

FZE 539

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE YENİ GELİŞMELER I

3

0

3

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

FZE 541

UZMANLIK ALAN DERSİ

3

0

3

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

FZE 543

TEZ ÇALIŞMASI

3

0

3

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

FZE 545

SEMİNER

2

0

2

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

FZE 547

FİZİKTE KAVRAM YANILGILARI I

3

0

3

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

FZE 549

FİZİK EĞİTİMİNDE LİTERATÜR I

3

0

3

DR.Öğrt.Üyesi MEDİNE BARAN

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

FZE 551

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ

3

0

3

DR.Öğrt.Üyesi M. TAHİR KAVAK

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

FZE 553

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNDE GELİŞMELER

3

0

3

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

BAHAR DÖNEMİ FİZİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

FZE 534          

KONU ALANI ÇALIŞMASI

3

0

3

DOÇ. DR. A.KADİR MASKAN

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

FZE536

FİZİK EĞİTİMİNDE HEDEF ANALİZİ VE TEST GELİŞTİRME

3

0

3

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

DOÇ. DR. A.KADİR MASKAN

FZE 538

GENEL FİZİK II

3

0

3

DOÇ. DR. KEMAL AKKILIÇ

DR.Öğrt.Üyesi ÖMER ÇELİK

FZE 540

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE YENİ GELİŞMELER II

3

0

3

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

FZE 542

UZMANLIK ALAN DERSİ

3

0

3

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

FZE 544

TEZ ÇALIŞMASI

3

0

3

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

FZE 546

SEMİNER

2

0

2

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

FZE 548

FİZİKTE KAVRAM YANILGILARI II

3

0

3

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

FZE 550

FİZİK EĞİTİMİNDE LİTERATÜR II

3

0

3

DR.Öğrt.Üyesi MEDİNE BARAN

DOÇ. DR. A. KADİR MASKAN

FZE 552

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE BİLGİ TEK. VE KULLANIMI

3

0

3

DR.Öğrt.Üyesi M. TAHİR KAVAK

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

FZE 554

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

DOÇ. DR. A.KADİR MASKAN

PROF. DR. SELAHATTİN GÖNEN

 

 

GÜZ DÖNEMİ   FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS   DERSLERİ

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

EBFE 101

Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

2

2

3

 

EBFE 103

Fen ve Teknoloji Eğitiminde Bazı Kimya Kavramları

3

0

3

 

EBFE 105

Fen ve Teknoloji Eğitiminde Bazı Biyoloji Kavramları

3

0

3

 

EBFE 107

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

2

2

3

 

EBFE 109

Fen Ve Teknoloji Eğitimi Araştırmalarında Lite ratür Taraması Ve Yazımı

2

2

3

Dr.Öğrt.Üyesi Hülya Aslan Efe

EBFE 111

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

BAHAR DÖNEMİ   FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS   DERSLERİ

EBFE 102      

Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi Cihat DEMİR

EBFE 104

Fen Eğitiminde Çevre Eğitimi

3

0

3

 

EBFE 106


Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Tasarımı

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi Cihat DEMİR

EBFE 108

Fen Bilimlerinde Kavram Geliştirme

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi Hülya Aslan Efe


EBFE 110

Çevre Sağlığı Eğitimi

3

0

3

 

EBFE 112

 

Karşılaştırmalı Öğretmen Eğitimi Modelleri

3

0

3

Dr.Öğrt.Üyesi Hülya Aslan Efe

EBFE 114

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

EBFE 116

Seminer

2

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

 

GÜZ DÖNEMİ MATEMATİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

EBME 501

Çağdaş Öğrenme Kuramları

3

0

3

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

EBME 503

Araştırma Projeleri I

2

2

3

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

EBME 505

 

Matematik Öğretiminde Program Geliştirme

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 507

Alan Eğitiminde Meta Analiz

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 509

Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 511

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

BAHAR DÖNEMİ  MATEMATİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

EBME 502

Eğitim Araştırmalarında Nicel Veri Analizi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 504

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

3

0

3

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

EBME 506


Öğrenme Ortamı Tasarımı

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 508

Araştırma Projeleri II

3

0

3

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

EBME 510

 


EBME 524

Yapılandırmacı Yaklaşımla Matematik Kavramlarının Öğretimi

 

Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi

3

 

3

0

 

0

3

 

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Dr.Öğrt.Üyesi Mehmet AYDIN

EBME 512

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 514

Seminer

2

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

 

Adres:

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fak. 21280 Sur-Diyarbakır/Türkiye

GÜZ DÖNEMİ MATEMATİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

EBME 501

Çağdaş Öğrenme Kuramları

3

0

3

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

EBME 503

Araştırma Projeleri I

2

2

3

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

EBME 505

 

Matematik Öğretiminde Program Geliştirme

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 507

Alan Eğitiminde Meta Analiz

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 509

Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 511

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

BAHAR DÖNEMİ  MATEMATİK EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

EBME 502

Eğitim Araştırmalarında Nicel Veri Analizi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 504

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

3

0

3

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

EBME 506


Öğrenme Ortamı Tasarımı

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 508

Araştırma Projeleri II

3

0

3

Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

EBME 510

 

EBME 524

Yapılandırmacı Yaklaşımla Matematik Kavramlarının Öğretimi

 

Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi

3

 

3

0

 

0

3

 

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Dr.Öğrt.Üyesi Mehmet AYDIN

EBME 512

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

EBME 514

Seminer

2

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

 

Adres:

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fak. 21280 Sur-Diyarbakır/Türkiye