Eğitim bilimler eğitimi

Eğitim Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Tarihçe:

Anabilim dalımız 1996 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programına öğrenci almaya başlamıştır. Anabilim dalımız Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim faaliyetine devam etmektedir. Halen anabilim dalımıza bağlı iki bilim dalı aktif olarak tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programına öğrenci almaktadır.

Anabilim dalı başkanı

Prof. Dr. Behçet ORAL

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

21280 Sur-Diyarbakır/Türkiye

Akademik yapı

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

 

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Mezuniyet Alanı

Lisans Mezuniyet Alanı

Yüksek Lisans Mezuniyet Alanı

Alan

Alan Dışı

Alan

Alan Dışı

Alan

Alan Dışı

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı

Eğitim Fakültesi Mezunları

-

Eğitim Fakültesi Mezunları

-

Eğitim Bilimleri Anabilim dalı Mezunları

-

Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı

Eğitim Fakültesi Mezunları

-

Eğitim Fakültesi Mezunları

-

Eğitim Bilimleri Anabilim dalı Mezunları

-

 

Kabul edilen ALES türleri

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

ALES Puan Türü

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

EYTPE, EPÖ Bilim Dalları

SÖZEL

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı     

Prof. Dr. Behçet ORAL

Doç.Dr. Bayram AŞILIOĞLU

Yrd.Doç. Dr. Taha YAZAR

Yrd.Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı        

Yrd.Doç. Dr. Abidin DAĞLI

Yrd.Doç. Dr. Fırat Kıyas BİREL

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

Dersin kodu

Adı

T

U

K

Öğretim Üyesi

1. Yarıyıl

EBB601

EĞİTİM YÖNETİMİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB602

PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB603

EĞİTİM FELSEFESİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB604

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB605

OKULLARDA PDR UYGULAMALARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB610

EĞİTİM, REFORM VE SOSYAL DEĞİŞME

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB611

EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB612

BİLİMSEL ARAŞTIRMA UYGULAMALARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB613

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB614

ÇAĞDAŞ ÖĞRENME VE ÖĞRETME KURAMLARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB615

ELEŞTİREL DÜŞÜNME-OKUMA VE ÖĞRETİM

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB616

KALKINMADA EĞİTİMİN FONKSİYONU

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB617

EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB698

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

2. yarıyıl

EBB620

EĞİTİMDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME STRATEJİLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB622

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB623

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB624

ÖĞRETİM MODELLERİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB625

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MODEL VE YAKLAŞIMLAR

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB626

EĞİTİMİN GÜNCEL SORUNLARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB627

DEĞERLER EĞİTİMİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB698

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB699

Seminer

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI
DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

Dersin kodu

Adı

T

U

K

Öğretim Üyesi

1. Yarıyıl

EBB710

EĞİTİMDE KİŞİLİK VE LİDERLİK

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB711

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB712

EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB713

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE TARİHSEL BAKIŞ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB714

ÇOCUKTA DİL GELİŞİMİ VE DİL ÖĞRENME ÖĞRETME KURAMLARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB715

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE REFORM HAREKETLERİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB716

İLKÖĞ. PROG.LARININ DEĞER KURAM VE UYGULAMALARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB798

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

2.yarıyıl

EBB720

KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB721

ÖĞRETİM TASARIMI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB722

ÖLÇEK GELİŞTİRME

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB723

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB724

ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB798

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

3. yarıyıl

EBB730

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MODEL VE YAKLAŞIMLAR

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB731

EĞİTİMİN GÜNCEL SORUNLARI

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB732

DEĞERLER EĞİTİMİ

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB733

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB799

Seminer

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

Öğrenci her dönem yukarıda yer alan derslerden dört tanesini ve Seçmeli dersi (Diğer Alanlardan) almak zorundadır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
 EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

Dersin kodu

Adı

T

U

K

Öğretim Üyesi

Hazırlık

EBB630

Eğitim Felsefesi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB631

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB632

Eğitim Yönetimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB633

Okullarda PDR Uygulamaları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB602

Program Geliştirmenin Temelleri

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

1. Yarıyıl

EBB640

Okul Yönetimi ve Liderlik

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB641

Bilimsel Araştırma Uygulamaları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB642

Örgüt ve Yönetim Kuramları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB643

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB644

Eğitimde Stratejik Planlama

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB661

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli (Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

2.yarıyıl

EBB651

Eğitim Planlaması ve Ekonomisi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB652

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB653

Örgüt ve Yönetim Psikolojisi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB654

Çağdaş Eğitim Denetimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB655

Eğitim ve Yönetim Hukuku

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB661

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB660

Seminer

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ 
DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

 

Dersin kodu

Adı

T

U

K

Öğretim Üyesi

1. Yarıyıl

EBB740

Nitel Araştırma Teknikleri

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB741

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB742

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB743

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB771

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

2.Yarıyıl

EBB750

Örgütsel Davranış

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB751

Türk Eğitim Sisteminde 
Denetim ve Uygulamaları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB752

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB771

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

3. yarıyıl

EBB760

Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB761

Yönetim Süreçleri ve Eğitim 
Yönetimi Alanındaki Uygulamaları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB762

Alan Araştırmaları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB763

Eğitim Hukuku

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBB770

Seminer

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Seçmeli(Diğer Alanlardan)

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

Öğrenci her dönem yukarıda yer alan derslerden dört tanesini ve
 Seçmeli (Diğer Alanlardan) seçmek durumundadır

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

Dersin kodu

Adı

T

U

K

Öğretim Üyesi

1. Yarıyıl

 

Bilimse Araştırma Yöntemleri

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Program Geliştirme

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Çağdaş Öğrenme Kuramları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Eleştirel Düşünme Ve Öğretim

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Kalkınmada Eğitimin Fonksiyonu

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Küreselleşme Ve Kent Okulları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Okul Yönetimi Ve Liderlik

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Yetişkin Eğitimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

2.yarıyıl

 

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Program Geliştirmede Alan Çalışması

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Örgüt Ve Yönetim Kuramları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Öğretim Modelleri

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Türkçe Öğretiminin Sorunları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Değerler Eğitimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Eğitimin Felsefi Temelleri

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

3. yarıyıl

 

Dönem projesi

 

 

 

İlgili Öğretim Üyesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

Dersin kodu

Adı

T

U

K

Öğretim Üyesi

1. Yarıyıl

 

Eğitim Yönetimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Program Geliştirme

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Çağdaş Eğitim Denetimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Okul Yönetimi ve Liderlik

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Eğitim Felsefesi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

2.yarıyıl

 

Örgüt ve Yönetim Kuramları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Bilimsel Araştırma Uygulamaları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Eğitimde Stratejik Planlama

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Eğitim Planlaması ve Ekonomisi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

 

Çağdaş Öğrenme Kuramları

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

3. yarıyıl

 

Dönem projesi

 

 

 

İlgili Öğretim Üyesi