Vizyonumuz

Bölgemizin en köklü üniversitesi olan Dicle Üniversitesi açmış olduğu Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bölge üniversitelerinden gelen araştırmacılara, bilimsel çalışmalarında (deneysel çalışmaları, testleri, ölçüm ve analizleri gerçekleştirmede) yardımcı olmayı ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinliği arttırmayı hedeflemektedir.

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, içinde yaşadığımız bilgi çağında bilim ve teknoloji odaklı yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası tez çalışmalarını destekleyerek, yeni ürün ve üretim yöntemi geliştirilmesi ileri teknolojilerin daha etkin ve yaygın kullanımının sağlanması, verim ve kalitenin arttırılması, kalite standartlarına uyum sağlanması hususunda nitelikli bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetlerini de yürütmektedir.

DÜBTAM sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak bilimsel ve teknolojik sorunlarını, üniversitemizle işbirliği içinde çözme alışkanlığını kazanmalarına ayrıca akademisyenlerimizin de çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine yönelik faaliyetlerini destekleyerek bilime ve halkımıza hizmet sunmaktadır.