Akademik Personel

Akademik Personel

Görevi

Telefon

Prof.Dr. Mehmet Zülküf AKDAĞ

Dübtam Müdürü

3967

Prof.Dr. Ömer YAVUZ

Dübtam Müdür Yardımcısı

3969

Doç.Dr. Mustafa CANSIZ

Dübtam Müdür Yardımcısı

3969

Doç.Dr. Duygu Neval Sayın İPEK

Veteriner Teşhis Analiz Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu

3993

3976

Doç.Dr. Sevgi İrtegün KANDEMİR

Moleküler Biyoloji ve Hücre Kültürü Laboratuvarı Sorumlusu

3992

Doç.Dr. Mustafa Abdullah YILMAZ

Kütle Spektrometri ve Kromatografi Laboratuvarı Sorumlusu

3983

Dr. Öğr. Üyesi Enes ARICA

Element Analiz Laboratuvarı Sorumlusu

3981

3987

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇOLAK

SEM (Scanning Electron Microscope) Laboratuvarı Sorumlusu

3970

3995

Dr. Öğr. Üyesi Pelin UĞURLU

TEM (Transmission Electron Microscope) Laboratuvarı Sorumlusu

3986

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ÇAKIR

Kütle Spektrometri ve Kromatografi Laboratuvarı

3986

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Demirci TURGUNBAYER

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

3976

Öğr.Gör. Sema TANRIVERDİ

Kütle Spektrometri ve Kromatografi Laboratuvarı

3984

Öğr.Gör. Sinan ÇİLENTİ

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

3987

Arş.Gör. Canan AYTUĞ AVA

AFM (Atomic Force Microscope) Laboratuvarı

3986

Öğr.Gör.Dr. Hatice Kübra ÖZER

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

3987