Veteriner Teşhis Analiz Laboratuvarı - Analiz Hizmet Bedelleri

Analizler

Hizmet Bedeli (TL)

(KDV dahil)

Konvansiyonel PCR cihaz kullanımı (Tek kullanım)

100 TL

Konvansiyonel PCR için örnek hazırlığı (kit araştırmacıya ait, örnek başına)

50 TL

DNA izolasyonu (kit araştırmacıya ait) (örnek başına)

100 TL

Agaroz jel elektroforezi (8 örnek için)

100 TL

Metod optimizasyonu

1500 TL

Dokudan örnek hazırlığı (1örnek için)

50 TL

Parafine gömme(1örnek için)

25 TL

Parafine gömülmüş dokudan kesit alma (1örnek için)

25 TL

Floresan mikroskop kullanımı (saat başına)

100 TL

Stereo mikroskop kullanımı (saat başı)

100 TL

ELISA okuyucu kullanımı 

100 TL

ELISA plak hazırlanması ve okuma (kit araştırmacıya ait) (plak başına)

350 TL


Not: Hizmet bedellerine KDV dahildir. Üniversite personeline %20 indirim uygulanmaktadır.