Tarihçe

Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBTAM), 29.03.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenip 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş ve merkez yönetmeliğinin 10.05.2012 tarih ve 28288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla faaliyete geçmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Dicle Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’ (DPT2009K120580) proje kapsamında teşekkül etmiş olan DÜBTAM, bugün bünyesinde barındırdığı araştırma laboratuvarları ile birlikte bilimsel çalışmaların yönlendirilmesi ve bu kapsamda bilimsel projelerin desteklenmesini gerçekleştirmektedir. 

Giriş ve birinci kattan oluşan merkez binanın oturum alanı 2300 m2, kapalı alanı ise 4600 m2’dir. Merkez bünyesinde birçok araştırma ve çalışma laboratuvarları, 9 adet ofis, 1 adet toplantı odası, 2 adet bekleme salonu ve 1 adet çalışma salonu bulunmaktadır. Bina içinde internet bağlantısı merkezi ısıtma/soğutma sistemi, güç kaynağı ve jeneratör bulunmaktadır.

Merkezimiz “TSE EN ISO/IEC 17025 :2010 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına uygun olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’a tarafından akredite olmuştur. Ayrıca bu parametrelerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından laboratuvarımız akredite olmuştur. Buna ek olarak yeni parametreler için akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.