Araştırma ve Projeler

Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBTAM) bünyesinde birçok araştırma ve proje çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmaların bir kısmı aşağıda yer almaktadır.


Tübitak Projeleri

Proje Adı: Trombospondin Motifli Disintegrin Benzeri Matriks Metalloproteinaz Genlerinin Psoriatik Artrit Patogenezindeki Rollerinin ve Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması.

Proje Tipi: TÜBİTAK 1001

Proje Yürütücüsü: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR

Araştırmacılar: Dilara AKÇORA YILDIZ, Kemal NAS, Bilal SULA

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2015 - 2019

 

Proje Adı:  Bazı Salvia (Ada çayı) türlerinin HPLC-IT-TOF-MS ile taranması, sekonder metabolitlerinin saflaştırılması ve antikanser özelliklerinin belirlenmesi.

Proje Tipi: TÜBİTAK 1001

Proje Yürütücüsü : Abdulselam ERTAŞ,

Araştırmacılar: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR, Hamdi TEMEL, Ufuk KOLAK, Mustafa Abdullah YILMAZ, İsmail YENER.

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2015 - 2018

 

Proje Adı: Pistacia lentiscus L.'un in vitro Sürgün, Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Antikanser Aktivite Gösteren Kimyasal Bileşenlerin Üretilmesi.

Proje tipi: TÜBİTAK 1001 Projesi  114Z842

Araştırmacı: Mustafa Abdullah YILMAZ

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2015- 2018

 

Proje Adı: Fingolimod ve Glatiramer asetat kullanan ile koruyucu ilaç kullanmayan multiple skleroz hastalarında SOCS1, SOCS3, STAT3 ve STAT6 genlerinin mRNA düzeyleri ile IL-13 ve IL-22 sitokin düzeylerinin  hastalık aktivitesi, prognoz ve tedaviye yanıt üzerine olan etkilerinin araştırılması.

Proje tipi: TÜBİTAK 1002

Proje Yürütücüsü : Fidel DEMİR

Araştırmacılar: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR, Mehmet Ufuk ALUÇLU

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2021- Devam ediyor

 

Proje adı: Src Family Kinazların Behçet Hastalığı Patogenezindeki Rollerinin ve Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması.

Proje Tipi: TÜBİTAK 3501

Proje Yürütücüsü: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR

Araştırmacılar: Sevgi KALKANLI TAŞ, Mehtap BOZKURT

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2014 - 2017

 

Proje adı: Çeşitli Pestisitlerin Oreochromis Niloticus'da Neden Olduğu Histopatolojik Etkiler ve Bu Etkilerin Işık ve Elektron Mikroskoplar ile Değerlendirilmesi

Proje Tipi: TÜBİTAK 3001 Başlangıç AR-GE Projeleri 114Z730

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Elif İpek Satar

Araştırmacılar: Arş. Gör. Dr. Tarık Çiçek

Bursiyer: Arş. Gör. Dr. Pelin Uğurlu

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2014-2015


Proje adı: Pistacia Vera L.  Bitkisinin Meyve Kabuğunun İn Vitro Sitotoksik, Anti-Bakteriyel ve Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi

Proje Tipi: TÜBİTAK 2209-A

Proje Yürütücüsü: Sidar KARAGÖZ

Proje Danışmanı: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2022- Devam ediyor


Proje adı: Pistacaterebinthus L. Bitkisinin İn Vitro Sitotoksik, Antibakteriyel ve Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Proje Tipi: TÜBİTAK 2209-A

Proje Yürütücüsü: Berfin NAS

Proje Danışmanı: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2022- Devam ediyor

 

Proje adı: Mitokondriyal Proteazların Plevral Mezotelyoma için Terapötik Hedef Olma Potansiyellerinin Araştırılması

Proje Tipi: TÜBİTAK 1001 ÇABA

Proje Yürütücüsü: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR

Araştırmacılar: Uğur Şeker, Deniz Evrim Kavak, Selver Özşener Özekinci, Serdar Onat, Zeynep Oruç, Hatice Sevim Nalkıran ve Dilara Akçora Yıldız

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2024- Devam ediyor


BAP Projeleri

Proje adı:  Ghrelinin Glioblastoma Multiform Kanserinde Hücre Proliferasyonu ve Apoptozis Üzerine Etkilerinin ve Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması.

Yürütücü: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR

Araştırmacılar: Abdusselam Ertaş, Ferhat Çelik, Muhammet Ali Kaplan, Murat Hakkı Bilgin

Başlangıç ve bitiş tarihi: 2019- Devam ediyor

 

Proje adı: Neoadjuvan Kemoterapi alan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarının tedavi yanıtını predikte etmede serum eksosomal miRNA Seviyelerinin Rolü.

Proje Yürütücüsü: Senar EBİNÇ

Araştırmacılar: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR, Zeynep ORUÇ, Abdurrahman IŞIKDOĞAN, Muhammed Ali KAPLAN, Serdar ONAT , Uğur ŞEKER

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2020- Devam ediyor

 

Proje adı:  Çevresel asbest maruziyetine bağlı malign mezotelyoma riskinin tespiti ve prognoz takibinde biyokimyasal marker araştırması.

Proje Yürütücüsü:  Muhammet Ali KAPLAN

Araştırmacılar: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR, Zeynep ORUÇ, Refik ÜLKÜ, Abdurrahman ŞENYİĞİT, Uğur ŞEKER

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2020- Devam ediyor

 

Proje adı:  Potentilla Fulgens Metonolik Kök Ekstresinin Akciğer ve Over Kanserlerinde Hücre Proliferasyonu, Apoptozis, Otofaji Üzerine Etkilerinin ve Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması.

Proje Yürütücüsü: Polat İPEK ,

Araştırmacılar: Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR, Dilara AKÇORA YILDIZ

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2021- Devam ediyor

 

Proje adı: DÜBTAM Uygulamalı Moleküler Teknikler Workshop I: Western Blot ve Hücre Kültürü Uygulamaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

Proje Yürütücüsü: İRTEGÜN KANDEMİR SEVGİ

Araştırmacılar: SAYIN İPEK DUYGU NEVAL, OTLUDİL BİROL, YILMAZ MUSTAFA ABDULLAH

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 23/12/2016 - 23/12/2017

 

Proje adı: Diyarbakır İlinde Oestrosisin Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

Proje Yürütücüsü: SAYIN İPEK DUYGU NEVAL

Araştırmacılar:: ALTAN SEMİH, İRTEGÜN KANDEMİR SEVGİ

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 13/03/2014 - 24/04/2017

 

Proje adı: Diyarbakır Kıl Keçisi Halk Elinde Islah Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),

Proje Yürütücüsü: İPEK POLAT

Araştırmacılar: TEZ ŞAHİN, HAN YAVUZ, KESKİN BRUSK, VURAL MEHMET EMİN, SAYIN İPEK DUYGU NEVAL, KARATAŞ AHMET,

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 17/06/2015 - Devam ediyor

 

Proje adı: Diyarbakır ve çevresinde hypodermosisi üzerine araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Proje Yürütücüsü: SAYIN İPEK DUYGU NEVAL

Araştırmacılar:DİKER ALİ İHSAN

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 15/06/2012 - 17/05/2016

 

Proje adı: İshalli Köpeklerde Serum Calprotectin Düzeyinin Diyagnostik Öneminin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

Proje Yürütücüsü: ŞİMŞEK AYNUR

Araştırmacılar: KOÇHAN AKIN, YEŞİLMEN ALP SİMTEN, SAYIN İPEK DUYGU NEVAL, İÇEN HASAN

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 27/04/2017 - Devam Ediyor

 

Proje adı: Diyarbakır ilinde Cryptosporidium’un sığır, koyun ve keçilerde prevelansı ve moleküler karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

Proje Yürütücüsü: SAYIN İPEK DUYGU NEVAL,

Araştırmacılar: Polat İpek, Ateş Fırat

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 27/04/2017 - Devam Ediyor

 

Proje adı: Diyarbakır ve Mardin Yöresindeki Asemptomatik At ve Eşeklerde Babesia cabali, Theileria equi, Borrelia burgdorferi ve Anaplasma phagocytophilum’un prevalansının ve moleküler identifikasyonlarının, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

Proje Yürütücüsü: İÇEN HASAN

Araştırmacılar: SAYIN İPEK DUYGU NEVAL, YEŞİLMEN ALP SİMTEN, ŞİMŞEK AYNUR, KOÇHAN AKIN, YILDIRIM İBRAHİM HALİL

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 02/11/2018 - Devam Ediyor

 

Proje adı: Diyarbakır Yöresindeki farklı su kaynaklannda ve su kaynaklarının alınmış olduğuyerleşim bölgelerindeki kuzu ve buzağı dışkılaıında Cryptosporidium ve Giardia ttirlerinintespiti ile ilgili aıaştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,

Proje Yürütücüsü: SARI BARIŞ

Araştırmacılar: Kaçmaz Meryem, Ertekin Nil, Sayın İpek Duygu Neval

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 15/02/2014 - 21/12/2016

 

Proje adı: Determining the metabolic profile of some Achillea species by LC-MS IT-TOF and LC-MS/MS and investigation of their biological activities

Araştırmacı: Mustafa Abdullah YILMAZ

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2015-2016

 

Proje adı: Ülkemizin doğusunda yetişen bazı Phlomoides ve Eremostachys türlerinin esansiyel yağ ve yağ asidi profillerinin headspace GC-FID-MS ile çıkarılması; kapsamlı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi

Araştırmacı: Mustafa Abdullah YILMAZ

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2018-2020

 

Proje adı: Bazi Gundelia (Kenger) türlerinin tohum kısımlarının, antioksidan, HMG-CoA reduktaz, kolajenaz, elastaz, hyaluronidaz, antkolinesteraz, üreaz, tirozinaz ve sitotoksik aktiviteleri ve GC-MS ile yağ asidi, aroma içeriği ve LC-MS/MS ile fenolik içeriğinin belirlenmesi

Araştırmacı: Mustafa Abdullah YILMAZ

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2018-2021

 

Proje adı: Determination of seconder metabolic profile of 20 palm date (Phoenix dactylifera L.) varieties growing in Algeria by LC-MS/MS and LC-MS IT-TOF and investigaton of their fatty acid profile, antioxidant and anticholinesterase activities

Proje Yürütücüsü: Mustafa Abdullah YILMAZ

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2016-2020

 

Proje adı: Helichrysum armenium subsp armenium ve Hypericum scabrum'un biyolojik aktivitelerinin in vitro olarak incelenmesi ve SK-KS/KS profillerinin belirlenmesi

Araştırmacı: Mustafa Abdullah YILMAZ

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 2021- Devam ediyor

 Kalkınma Bakanlığı

Proje adı: Kuzu ve Oğlaklar Ölmesin, Kalkınma Bakanlığı,

Proje Yürütücüsü: SAYIN İPEK DUYGU NEVAL

Araştırmacılar: YEŞİLMEN ALP SİMTEN, ALTAN FERAY, İPEK POLAT

Başlangıç ve Bitiş tarihi: 22/09/2017 - 01/01/2020

 Karacadağ Kalkınma Ajansı

 Veteriner Teşhis Analiz Laboratuvarı Projesi (TRC2/13/Sanayi/0011)