TEM Laboratuvarı - Analiz Hizmet Bedelleri

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL)

(KDV dahil değil)

Biyolojik Dokulardan TEM

İçin Numune Hazırlama

Adet

400 TL

Ultramikrotomda Yarı

İnce Kesit Alma

Adet

200 TL

Histokimyasal Boyama;

Yarı İnce Kesit Boyama

Adet

220 TL

Ultramikrotomda

Tam İnce Kesit Alma

Adet

250 TL

Tam İnce Kesit Boyama

(Uranil Asetat / Kurşun Sitrat ile)

Adet

230 TL

İnceleme ve Görüntü Alma

(TEM)

Saat

300 TL

Standart Grid Üzerine

Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

130 TL

Formwar / Karbon Grid Üzerine Çözeltiden Numune Hazırlama

Adet

180 TL

Akademik Çalışmalar

İçin Raporlama

Adet

400 TL

İmmunogold Boyama İçin

Numune Hazırlama

Adet

300 TL

İmmunogold Etiketleme

Adet

300 TL


Not: Hizmet bedellerine %18 KDV dahil değildir. Üniversite personeline %20 indirim uygulanmaktadır.