XRD (X-Ray Diffraction) Laboratuvarı

X-ışını kırınım cihazı katıların kristal yapısını incelemek için kullanılabilecek en kolay ve en güçlü sonucu veren bir cihaz olup X-ışınları kırınımı ile X-ışınlarının sahip olduğu dalga boyu nedeniyle atomlar arası düzeni açıklamaya en uygun yöntemlerin başında gelmektedir. Bilinmeyen bir malzemeyi tanımlamak veya bilinen malzemenin atomik boyutlardaki yapısını tayin etmek için kullanılır. Analizlerde kullanılan X-ışını kırınım cihazı odak veya paralel ışın geometrisinde çalıştırılabilir. Laboratuvarımızda bulunan Bruker marka D8 Discover cihazı ile kalitatif malzeme araştırma, karakterizasyon ve kalite kontrol yapılabilmektedir.

Kullanım Alanları:

  • Nitel ve nicel aşamasında standart analiz, 
  • Kristalografi yapı analizi, 
  • Toz örnek standart analizi,
  • Arkeolojik buluntuların standart ve uzun süreye dayalı analizleri, 
  • Mermer, çimento ve benzeri sert malzemelerin standart analizleri, 
  • İnce film analizi

Örnek Hazırlama:

Laboratuvarımızda bulunan X-ışını kırınım cihazının bulunduğu oda ile numune odası birbirinden ayrıdır. Toz numuneler için; analizi yapılacak olan numune öncelikle ağat havanda 200 meş (22 mikron) altına geçecek boyutta toz haline getirilerek hazırlanır. Bu işlem esnasında havan ve öğütücünün temiz olması oldukça önemlidir. Hazırlanan numuneler dik preslenerek analize uygun hale getirilir. Analizi yapılacak olan numunelerin yaklaşık 1-2 gram olması yeterlidir.