Kütle Spektrometri ve Kromatografi Laboratuvarı – Analiz Hizmet Bedelleri

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC)

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL)

(KDV dahil değil)

HPLC-Kantitatif: Tek Bileşen

(Metot Bildirilmişse)

Numune

250 TL

HPLC- Kantitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

100 TL

HPLC-Kalitatif: Tek Bileşen

(Metot Bildirilmişse)

Numune

200 TL

HPLC-Kalitatif: İki veya Daha Fazla Bileşenli Numunelerde Her Bir Ek Bileşen Başına

Numune

100 TL

HPLC-Metot Geliştirme (1-3) bileşen

Numune

6000 TL

HPLC-Metot Geliştirme ilave bileşen başına

Numune

1000 TL

HPLC-Numune hazırlama

Numune

250 TL


*Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir. 

*Yöntem, analizi isteyen kişi/kurum tarafından belirlenecektir. Bu yöntem; mobil faz, mobil fazın gradient değerleri, dalga boyu, akış hızı gibi tüm parametreleri içermelidir. 

*Merkezde bulunmaması durumunda, mobil faz analizi isteyen kişi/kurum tarafından getirilecektir. 

*Standart maddeler analizi isteyen kişi tarafından getirilecek ve numuneler analize hazır halde getirilmelidir.

*Çalışma tasarımı ve özel değerlendirmeler için farklı fiyat uygulaması geçerli olacaktır ve laboratuvar sorumlusuyla iletşime geçilmelidir.

*Örnekler Numune Kabul Şartlarına göre gönderilmelidir.

*Merkezimiz ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. 


Sıvı Kromatografi Tandem Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL)

(KDV dahil)

LC-MS/MS Kalitatif Analiz (1 bileşen)

Numune

300 TL

LC-MS/MS Kantitatif Analiz (1 bileşen)

Numune

400 TL

LC-MS/MS Kantitatif (İlave Bileşen Başına)

Numune

150 TL

LC-MS/MS Numune Hazırlama*

Numune

250 TL

LC-MS/MS -Metot Geliştirme (1-3) bileşen

Numune

8000 TL

LC-MS/MS -Metot Geliştirme (ilave bileşen başına)

Numune

1250 TL

Valide metotla çoklu (53) Fenolik Bileşen Analizi

Numune

1770 TL

LC-MS/MS -Numune hazırlama

Numune

250 TL


*Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir. 

*Yöntem, analizi isteyen kişi/kurum tarafından belirlenecektir. Bu yöntem; mobil faz, mobil fazın gradient değerleri, dalga boyu, akış hızı gibi tüm parametreleri içermelidir. 

*Merkezde bulunmaması durumunda, mobil faz analizi isteyen kişi/kurum tarafından getirilecektir. 

*Standart maddeler analizi isteyen kişi tarafından getirilecek ve numuneler analize hazır halde getirilmelidir.

*Çalışma tasarımı ve özel değerlendirmeler için farklı fiyat uygulaması geçerli olacaktır ve laboratuvar sorumlusuyla iletişime geçilmelidir.

*Örnekler Numune Kabul Şartlarına göre gönderilmelidir.

*Merkezimiz ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. 


Sıvı Kromatografi İyon Tuzaklı Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (LCMS- IT-TOF)

(Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometresi)

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL)

(KDV dahil değil)

Tam Kütle Analizi (1 bileşen)

Numune

300 TL

Bilinmeyen madde Taraması

Numune

1000 TL


*Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir. 

*Merkezde bulunmaması durumunda, mobil faz analizi isteyen kişi/kurum tarafından getirilecektir. 

*Standart maddeler analizi isteyen kişi tarafından getirilecek ve numuneler analize hazır halde getirilmelidir.

*Çalışma tasarımı ve özel değerlendirmeler için farklı fiyat uygulaması geçerli olacaktır ve laboratuvar sorumlusuyla iletşime geçilmelidir.

*Örnekler Numune Kabul Şartlarına göre gönderilmelidir.

*Merkezimiz ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. 

 

Gaz Kromatografisi (GC-FID)

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL)

(KDV dahil değil)

GC-Kalitatif Analiz

Numune

300 TL

GC-Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)

Numune

450 TL

GC-Kantitatif Analiz (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

100 TL

GC Metot geliştirme (1-3 Bileşen)

Numune

4000 TL

GC Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb. temel işlemeler)

Numune

250 TL


*Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir. 

*Merkezde bulunmaması durumunda, mobil faz analizi isteyen kişi/kurum tarafından getirilecektir. 

*Standart maddeler analizi isteyen kişi tarafından getirilecek ve numuneler analize hazır halde getirilmelidir.

*Çalışma tasarımı ve özel değerlendirmeler için farklı fiyat uygulaması geçerli olacaktır ve laboratuvar sorumlusuyla iletşime geçilmelidir.

*Örnekler Numune Kabul Şartlarına göre gönderilmelidir.

*Merkezimiz ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. 


Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

İşlem Türü

Birim

Hizmet Bedeli (TL)

(KDV dahil değil)

GC/MS-Kalitatif

Numune

300 TL

GC/MS-Kantitatif (Tek Bileşen)

Numune

400 TL

GC/MS-Kantitatif (İlave Her Bir Bileşen)

Numune

100 TL

GC/MS Metot Geliştirme (1-3 Bileşen)

Numune

4000 TL

Kütle Spektrumu Kütüphane Taraması (Bileşen Başı)

Numune

200 TL

Uçucu Yağ Bileşenleri, % Bağıl Miktarları İle Birlikte (1-3 Ana Bileşen)

Numune

600 TL

Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (Türevlendirme Yapılmış Hazır

Numune

600 TL

GC-MS Numune hazırlama (Filtreleme, seyreltme, santrifüj vb. temel işlemeler)

Numune

250 TL


*Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir. 

*Merkezde bulunmaması durumunda, mobil faz analizi isteyen kişi/kurum tarafından getirilecektir. 

*Standart maddeler analizi isteyen kişi tarafından getirilecek ve numuneler analize hazır halde getirilmelidir.

*Çalışma tasarımı ve özel değerlendirmeler için farklı fiyat uygulaması geçerli olacaktır ve laboratuvar sorumlusuyla iletşime geçilmelidir.

*Örnekler Numune Kabul Şartlarına göre gönderilmelidir.

*Merkezimiz ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.