Tezli Yüksek Lisans Formları

ELEKTRONİK ORTAM FORMLARI (ELEKTRONİK ORTAMDA KATILAN JÜRİLER İÇİN)


Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM-527)

GENEL FORMLAR


Ders Programı Şablonu (FRM - 173)

Ders Muafiyet Başvuru Formu (FRM - 044)

Danışman Talep Formu (FRM - 365)

Araştırma Uygulama İzin Talep Formu  

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (FRM - 332)

Akademik Danışman ve Öğrenci Görüşme Kayıt Formu (FRM - 048)

Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM - 333)

Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM - 338)

(Seminer sunulduktan sonra basılı olarak enstitüye, yazılı olarak da sobeseminer@dicle.edu.tr adresine gönderilecektir.)

Seminer Takvimi (FRM - 337)

Tez Konusu Öneri Formu (FRM - 335)

Tez Konusu Değişiklik Formu (FRM - 336)

Tez Başlığı Değişiklik Formu (FRM - 457)

İkinci Danışman Talep Formu (FRM - 334)

Kayıt Dondurma Formu (FRM - 045)

TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMLARI


Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formu (FRM - 345)

Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (FRM - 458)

Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu (FRM - 342)

Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu (FRM- 343) (Transkript Eklenecek)

TEZ SAVUNMA SINAV FORMLARI 


Tez Savunma Sınav Tutanağı (FRM - 346)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu (FRM - 344)

Jüri Tez İntihal Formu (FRM - 339)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM - 347)

Tez Kabul Onay Sayfası  (En az 3 nüsha)

TEZ TESLİM FORMLARI 


Tez İntihal Formu (FRM - 340)

Tez Teslim Danışman Onay Formu (FRM - 348)