İİBF İşletme Bölümü Akademik Kadro

İşletme Bölümü

 

Abdulkadir BİLEN

 

Prof.Dr.Abdulkadir BİLEN (Bölüm Başkanı)

Çalışma Alanları:  Muhasebe Finansman

E-Posta / Web Sitesi:   abilen@dicle.edu.tr

Telefon/ Dahili:  0412 241 10 00 / 8157

 

AkademikWeb

  

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ

Çalışma Alanları: Üretim Yönetimi

Tel: 8152

      

Doç. Dr. F. Müge SAKAR

Çalışma Alanları: Sayısal Yöntemler

e-posta=mugesakar@hotmail.com

dahili Telefonu: 8187


    

Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe KAYACI

Çalışma Alanları: Yönetim ve Organizasyon

ayse.kayaci@dicle.edu.tr

Tel: 8171


Halil İbrahim ŞENGÜN

Dr. Öğr. Üyesi. Halil İbrahim ŞENGÜN

Çalışma Alanları:  Pazarlama, Toplumsal Pazarlama, Küreselleşme ve Tüketim İlişkisi, Bilinçli Tüketim, Tüketici Davranışları.

E-posta:   ibrahim.sengun@dicle.edu.tr

Telefon /Dahili:  0 412 241 10 00/8176

 

AkademikWeb

Yunus YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi.Yunus YILMAZ

Çalışma Alanları:  İşletme Finansmanı, Portföy Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Politik Risk 

E-Posta / Web Sitesi:   yunus.yilmaz@dicle.edu.tr

Telefon/ Dahili:  0412 241 10 00 / 8175

 

AkademikWeb



Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah USLU


   


Arş. Gör. Dr. Remzi GÖK

Çalışma Alanları: Davranışsal Finans, Dalgacıkları

E- Posta: remzi.gok@dicle.edu.tr

Tel: 8177



Arş. Gör. Dr. Hamza DOĞAN

Çalışma Alanları: Sayısal Yöntemle ,yöneylem araştırması, karar analizi

E-posta:hamza.dogan@dicle.edu.tr

Telefon/ Dahili:4122411000-8198

 

Mahmut YAĞMUR

Arş.Gör.Mahmut YAĞMUR

Çalışma Alanları: Finansal Analiz, Oran Analizi, Risk Analizi, Tekafül Sigorta Sistemi, Bankacılık, Katılım Bankacılığı,

E-Posta / Web Sitesi : mahmut.yagmur@dicle.edu.tr

Telefon/ Dahili: 0412 241 10 00 / 8221

 

AkademikWeb

 

Yusuf Ozan Yıldırım

Arş. Gör. Yusuf Ozan YILDIRIM

Çalışma Alanları: Deneyimsel Pazarlama, Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Uluslararası Pazarlama, Reklam Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Tüketici Davranışları, Sanat Pazarlaması

e-mail: yoyildirim@gmail.com

telefon/Dahili: 0412 241 00 / 8198

Akademik Web

Arş. Gör. Dr. Tarık Ziyad ÇELİK

Çalışma Alanları: Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları Yönetimi, Endüstriyel Organizasyon