İİBF İktisat Bölümü Akademik Kadro

İktisat Bölümü Akademik Kadrosu

                                                      


Prof. Dr. Bahar Burtan DOĞAN (BölümBaşkanı)

Çalışma Alanları: İktisat Politikası, Makro İktisat, Ekonomik Büyüme, Kalkınma İktisadı, Bölgesel Kalkınma, İstihdam, Sosyal Yardımlar, Yoksulluk.

E- Posta: bahar.burtandogan@dicle.edu.tr

Tel: 0412 241  10 00 / 8156


Murat Pıçak

 

Doç. Dr. Murat PIÇAK 

Çalışma Alanları:  İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi, Türkiye Ekonomisi, İktisadi Düşünceler Tarihi

E-Posta / Web Sitesi:   mpicak@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili:  0412 241 10 00 / 8162

AkademikWeb

  Mehmet Halis ÖZER

Doç. Dr. Mehmet Halis ÖZER

Çalışma Alanları:  İktisat Tarihi, Türkiye Ekonomi Politikaları,

Osmanlı İktisat Tarihi, Çalışma Ekonomisi

E-Posta / Web Sitesi:   halisozer1@hotmail.com

Telefon / Dahili:  0412 241 10 00 / 8226

AkademikWeb

  Pelin KARATAY GÖĞÜL

Doç. Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL

Çalışma Alanları:  İktisat Politikası, Makro İktisat

E-Posta / Web Sitesi:   pelinkaratay@hotmail.com  -  pelinkaratay@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili:  0412 241 10 00 / 8170

AkademikWeb

                                                             


Doç. Dr. Mehmet KAYA

Tel: 0412 241 10 00 / 8168

                                                   

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet SONGUR

İlgi Alanları: Makro İktisat, Mikro İktisat, Panel Veri Ekonometrisi,

Zaman Serisi Analizi, 

E- Mail: mehmetsongur@dicle.edu.tr

Tel: 0412 241 10 00 / 8166

      

Dr. Öğr. Üyesi. Nurettin MENTEŞ

İlgi Alanları: İktisat, Ekonometri 

Tel: 0412 241 10 00 / 8163

Funda UNCU DURĞUN

Öğr. Gör. Dr. Funda UNCU DURGUN

Çalışma Alanları:  Uygulamalı Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi,  Zaman Serileri Analizi, İstatistik, Rejim Değişim Modelleri

E-Posta / Web Sitesi:   funda.uncu@dicle.edu.tr  –  funcu44@hotmail.com

Telefon / Dahili:  0412 241 10 00 / 8220

AkademikWeb

  

Arş. Gör. Dr. Demet YAMAN SONGUR

Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans, Mikro İktisat

Endüstriyel İktisat, Uygulamalı Ekonomi

E Posta: demet.yaman@dicle.edu.tr

Tel: 0412 241 10 00 / 8225


Burhan DURĞUN

Arş. Gör. Burhan DURGUN

Çalışma Alanları:  Enerji Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Sağlık Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, İnsani Gelişme

E-Posta / Web Sitesi:   burhan.durgun@hotmail.com  -  burhan.durgun@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili:  0412 241 10 00 / 8184

AkademikWeb

  Barış ÜLKER

Arş. Gör. Barış ÜLKER

Çalışma Alanları:  İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, Turizm Ekonomisi, Döviz Ekonomisi

E-Posta / Web Sitesi: baris.ulker@dicle.edu.tr

Telefon / Dahili:  0412 241 10 00 / 8225

AkademikWeb

                


Arş. Gör. Pınar DURSUN                                                                                                                    Çalışma alanları:Küreselleşme,Tüketici Davranışları ,                            Bilgi Toplumu , Avrupa İktisat Tarihi ,İktisat Teorisi                                                E- mail: pinar.dursun@dicle.edu.tr                                                                       Tel: 0412 241 10 0 0 / 8225