İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü

Tarihçe

2010-2011 Akademik Yılında öğretime başlanılan Sağlık Yönetimi Bölümü, toplumun tüm kesimlerine hizmet veren sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticileri ve akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Sağlık Yönetimi bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sağlık Yönetimi bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Kabul Koşulları

Bu program için herhangi bir özel kabul koşulu bulunmamaktadır. Programa kabul ve kayıt ile ilgili Genel Kabul Koşulları sayfalarını inceleyebilirsiniz.


Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için alınması gereken tüm derslerden başarılı olunması ve 8. yarıyılda çalışma alanlarında yapılması gereken Mesleki Uygulamalardan başarılı olunması gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında meslek elemanı yönetici olarak istihdam edilmenin yanı sıra; müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevlere atanabilmekte; ilaç sanayi, sosyal güvenlik kurumları, sigortacılık (özellikle sağlık sigortacılığı) gibi çeşitli alanlarda istihdam imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sağlık yönetimi, işletmecilik ve yönetim alanları ile bu bölümden öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapma şansına da sahiptirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin ölçme ve değerlendirme kriterleri AKTS esaslarına göre ayrı ayrı düzenlenmektedir. Bu sebeple ölçme, değerlendirme ve puanlaması her ders için ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Bu konuda bilgi almak isteyenler ders uygulama formunun ilgili bölümlerine bakabilirler.