İİBF İktisat Bölümü

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin temeli olan İktisat Bölümü, 2008-2009 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. İktisat Bölümü; iktisat kuramı temelinde matematik ve ekonometri gibi nicel yöntemlere de yer vererek ve iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı firma ve piyasalar göz önünde tutularak öğrenciye genel ve temel bir iktisat formasyonu vermeyi ve uygulamadan örneklerle Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle ele alan araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışacak iktisatçılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde İktisat bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Mezun İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kesiminde, işletmelerde ve finansal kurumlarda geniş istihdam imkânlarına sahiptir. Buna ilaveten bağımsız “Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” olarak çalışma imkânları da mevcuttur. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Yükseklisans ve Doktora Eğitimi

Bölümümüz lisans eğitiminin yanı sıra yükseklisans ve doktora eğitimlerine de devam etmektedir.