İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM’E BAŞVURU SÜRECİDosya Ekleri

Açıklamaİndir
1-İİBF İşletmede Mesleki Eğitim YÖNERGESİİndir
EK-1-ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUİndir
EK-2-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜİndir
EK-3-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİİndir
EK-4-ÖĞRENCİ DEVAM-DEVAMSIZLIK ÇİZELGESİİndir
EK-5-DEĞERLENDİRME FORMUİndir
EK-6-İŞLETME DEĞİŞTİRME DİLEKÇE ÖRNEĞİİndir
EK-7-DENETİM-FORMUİndir
EK-8-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM SONUÇ RAPORU YAZIM KILAVUZUİndir
EK-9-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM RAPORUİndir