Sınav Yönergesi

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

1) Öğrencilerin kimlik kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Yanında geçerli bir kimlik kartı bulunmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

 

2) Sınav kâğıdına kimlik bilgileri tükenmez kalemle yazılacaktır.

 

3) Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem ve silgi istemeleri yasaktır. Cep telefonları tamamen kapalı ve ekranı görünmeyecek bir şekilde masanın üstüne ters bırakılacaktır. Masaların gözünde kulaklık, çanta, kitap, not, vb. materyal bulundurmaları yasaktır.

 

4) İlk 20 dakikadan sonra gelen sınava alınmayacaktır.

 

5) Sınavın ilk 20 dakikası içinde hiçbir öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.

 

6) Öğrenciler sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara ve yapılan uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

7) Öğrenciler, sınav görevlilerinin uygun gördüğü yere oturmak zorundadırlar.

 

8) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir.

 

9) Sınav salonundan çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

 

10) Sınav kâğıtlarını salon görevlisine teslim etmeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

11) Sınavdan çıkan öğrencilerin koridorda beklemeleri ve yüksek sesle konuşmaları yasaktır.

 

DEKANLIK