İİBF İDARİ PERSONEL

 
 

Oktay GÜVENER

FAKÜLTE SEKRETERİ

E-posta:oktayguvener@hotmail.com

Telefon/dahili:8181

     

Derya PERVANE

Dekan Özel Kalemi

E-posta:diclem0110@gmail.com

Telefon/dahili:8151

                                                         


Ayfer BİNGÖL

Dekan Özel Kalemi

E-posta:ayferbingolanlayan@hotmail.com  

Telefon/dahili: 8151


       

Celal ERSÖZ

İç Hizmetler Şefi

E-posta: celalersoz21@gmail.com

Telefon/dahili:8203

 

Mehmet Buhar DİNÇ

Yazı İşleri

E-posta:  buhardınc@gmail.com

Telefon/dahili:8231

 

Murat POLAT                                                                

Bölüm Sekreteri (İşletme, Sağlık Yönetimi)

E-posta:murat_sel_22@hotmail.com 

Telefon/dahili: 8237
   

Ümit ERDEM                                                       

Bölüm Sekreteri (İktisat, Siy. Bil ve Kamu Yön.,   Sosyal Hiz.)

E-posta:umerdem.ue@gmail.com  

Telefon/dahili: 8238

 

Aydan İGİT

Personel İşleri

E-posta:  aydan.igit@hotmail.com

Telefon/dahili: 8235

       

Hayrettin SÜZER

Web tasarım

E-posta:  hayrettinsuzer4212@gmail.com

Telefon/dahili: 8206

    

Abdülmütalip ARPA

Taşınır Kayıt Kontrol, Optik Cihaz

E-posta: tabilabi21@gmail.com 

Telefon/dahili: 8232

 

Remzi ÇELİK

Satın Alma Birimi

E-posta: remzicelik@hotmail.com

Telefon/dahili: 8229


Fırat TEZER

memur

E-posta: tezerfirat1986@gmail.com

Telefon/dahili: 8230

 

Hasan ÇELİK

Kütüphane sorumlusu

 E-posta:hasançelik2105@hotmail.com 

Telefon/dahili: 8234

 

Nurettin OZAN

Teknik İşler

E-posta:nurettin.ozan21@hotmail.com   

Telefon/dahili: 8243Mithat KURTTEKİN

Fotokopi İşleri

 E-posta:   

Telefon/dahili: 8234-8241