İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Tarihçe

Bölümümüz 2009 yılı içerisinde açılmış ve 2010 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Kamu Yönetimi bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Yönetimi bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Mezun İstihdam Olanakları

Yönetim, toplum bilimi, siyaset, hukuk, kentleşme ve iktisat gibi sosyal bilimlerle ilgili konularda dersler alan bölüm mezunları için, başta kaymakamlık ve idare hakimliği olmak üzere, kamu bürokrasisinin çeşitli kademelerinde geniş istihdam imkanları mevcuttur. Öğrencilerin aldıkları eğitim, özel sektörde de çalışmaya elverişlidir.


Yükseklisans ve Doktora Eğitimi

Bölümümüz lisans eğitiminin yanı sıra yükseklisans eğitimlerine de devam etmektedir.