Tarihçe

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakültemizde Eğitim-Öğretim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2880 sayılı kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 2809 sayılı kanun çerçevesinde 11/05/2007 tarihinde kurulmuştur.

2008-2009 akademik yılında İşletme ve İktisat bölümlerine öğrenci alımıyla eğitim-öğretime başlayan fakültemizde halen İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi,  Sosyal Hizmet olmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümleri aktiftir 

Fakültemizde lisans düzeyinde eğitim öğretimin yanı sıra lisansüstü düzeyde de eğitim-öğretim yapılmaktadır. İktisat ve İşletme bölümlerinde hem yüksek lisans hem de doktora programları bulunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölümü ise sadece yüksek lisans düzeyinde öğrenci alımı yapmaktadır. İşletme Bölümünde tezsiz yüksek lisans programı da mevcuttur. Sağlık Yönetimi bölümünde yüksek lisans açılması için çalışmalar devam etmektedir. 

Fakültemizde 8 Profesör, 5 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 27 Araştırma Görevlisi, 15 İdari Personel ve 6 adet de iç hizmet çalışanı görev yapmaktadır. Ayrıca Fakültemiz adına Türkiye'nin değişik üniversitelerinde lisansüstü öğrenimine devam eden 3 araştırma görevlimiz de önümüzdeki yıllarda öğretim kadromuza dâhil olacaktır. 

Fakültemiz 2011 yılından beri yayın hayatına devam eden ve uluslararası alan indekslerinde taranan bir akademik dergiye de sahiptir.

Fakültemizin Fiziki Yapısı

Fakültemiz; idari, derslikler, amfiler ve öğretim elemanları kısmı olmak üzere 4 ana alandan oluşmaktadır.

İdari kısmın giriş katında evrak kayıt ve konferans salonu; birinci katında idari birimler; ikinci katında ise dekanlık ve fakülte toplantı (akademik sınav) salonumuz bulunmaktadır.

İdari kısım ve öğretim elemanları kısımları arasındaki ana alanın zemin katında derslikler, amfiler (1,2), öğrenci kantini; birinci katında derslikler, amfiler (3, 4), kütüphane, öğrenci ders çalışma masaları: ikinci katında ise lisans ve lisansüstü dersliklerimiz ile öğrenci çalışma masaları yer almaktadır. 

Öğretim elemanları kısmında ise öğretim elemanlarımızın odaları ve bölüm sekreterlikleri bulunmaktadır. 

Fakültemizde 4 amfi, 18 derslik,1 bilgisayar laboratuvarı, 1 adet 180 kişilik konferans salonu, 1 toplantı salonu ve 1 tane de kütüphane bulunmaktadır.

Fakültemizde Sosyal, Kültürel ve Sportif Yaşam

Fakültemizde öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında yararlandığı bir ön ve bir iç bahçe mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimiz tarafından kurulan ve çeşitli alanlarda etkinlikler gerçekleştiren öğrenci kulüplerimiz bulunmaktadır. Fakülteler arası spor müsabakalarında fakültemizi temsil eden futbol ve basketbol takımlarımız öğrencilerimizin sportif etkinliklere katılımlarına imkân sağlamaktadır.

Fakültemiz her yıl öğrencilerimizin akademik gelişimine katkı sağlamak üzere çok sayıda bilimsel, kültürel vb. etkinlik gerçekleştirmektedir.