İİBF Fakülte Kurulu


İİBF

FAKÜLTE KURULU

 

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

Seyfettin ASLAN Dekan 

BAŞKAN

Prof. Dr.

Abdulkadir BİLEN

ÜYE

Prof. Dr.

BAHAR BURTAN DOĞAN

ÜYE

Prof. Dr.

VAHAP ÖZPALAT

ÜYE

Prof. Dr.

PELİN KARATAY GÖĞÜL

ÜYE

Prof. Dr.

MEHMET HALİS ÖZER

ÜYE

Doç. Dr.

FETHİYE MÜGE SAKAR

ÜYE

Doç. Dr.

ŞEHNAZ ALTUNAKAR MERCAN

ÜYE

Doç. Dr.

OSMAN GEYİK

ÜYE

Dr.  Öğr. Üyesi

MEHMET EMİN KURT

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi

LÜTFÜ SİZER

ÜYE

Fakülte Sekreteri

ERDAL ÇOLAK

RAPORTÖR


        Fakülte Kurulu (Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği md.9). 


a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.


b) Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır