İİBF İşletme Bölümü

 İŞLETME  BÖLÜMÜ 

Tarihçe

2008-2009 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. İşletme Bölümü' nün amacı, öğrencilerine iyi bir işletmecilik, muhasebe, finans, pazarlama ve istatistik temeli verdikten sonra, edindikleri bilgilerin gerçek hayata uygulanmasını, sonuçlar çıkarmasını ve yeni stratejiler geliştirme yeteneğini kazandırmaktır. Bu maksatla, eğitim programının uygulanmasında üniversite sanayi işbirliğinden en geniş ölçüde yararlanılacaktır.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde İşletme bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Mezun İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Yükseklisans ve Doktora Eğitimi

Bölümümüz lisans eğitiminin yanı sıra yükseklisans ve doktora eğitimlerine de devam etmektedir.