Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

  • Dr.Öğr.Üyesi Neşe BARAN ÇELİK (Anabilim Dalı Bşk.)
  • Dr.Öğr.Üyesi Esra TEKİN
  • Arş.Gör.Döndü KUŞCU