Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

    • Prof.Dr. Ezeli AZARKAN (Anabilim Dalı Bşk.)
    • Doç.Dr.Neşe BARAN ÇELİK
    • Dr.Öğr. Üyesi Seyfullah HASAR
    • Arş. Gör. Bavver KILIÇOĞLU
    • Arş. Gör. Ekrem BENZER