Özel Hukuk Bölüm BaşkanlığıProf. Dr. Ali AYLİ
Başkan

Doç. Dr. Neşe Baran ÇELİK
Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Necat AZARKAN
Başkan Yardımcısı