Akademik Personel

ÜNVAN

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

DAHİLİ

Prof. Dr.

Hasan TANRIVERDİ

Hukuk Tarihi

2428

Prof. Dr.

Fazıl Hüsnü ERDEM

Anayasa Hukuku

2462

Prof. Dr.

Handan YOKUŞ SEVÜK

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

2426

Prof. Dr.

Gürsel KAPLAN

İdare Hukuku

2429

Prof. Dr.

Murat KANDEMİR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2433

Prof. Dr.

Ezeli AZARKAN

Milletlerarası Hukuk

2430

Prof. Dr.

Ali AYLİ

Ticaret Hukuku

2432

Prof. Dr.

Mehmet ÜÇER

Roma Hukuku

2431

Prof. Dr.

Nihat TAŞDELEN

Ticaret Hukuku

2427

Prof. Dr.

Tahir MURATOĞLU

İdare Hukuku

2435

Prof. Dr.

Mehmet Burak BULUTTEKİN

Mali Hukuk

2436

Doç. Dr.

Adil BUCAKTEPE

İdare Hukuku

2437

Doç. Dr.

Neşe BARAN ÇELİK

Milletlerarası Özel Hukuk

2434

Doç. Dr.

Vahap COŞKUN

Genel Kamu Hukuku

2461

Doç. Dr.

Mehmet KARAARSLAN

İdare Hukuku

2449

Dr. Öğr. Üyesi

Nilüfer COŞKUN

Mali Hukuk

2452

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Murat IŞIK

Anayasa Hukuku

2438

Dr. Öğr. Üyesi

Necat AZARKAN

Ticaret Hukuku

2441

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer ERGÜN

Medeni Hukuk

2440

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa KOÇAK

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

2442

Dr. Öğr. Üyesi

Songül ATAK

Anayasa Hukuku

2451

Dr. Öğr. Üyesi

Yılmaz YÖRDEM

Ticaret Hukuku

2443

Dr. Öğr. Üyesi

Salim ORHAN

Genel Kamu Hukuku

2444

Dr. Öğr. Üyesi

Seyfullah HASAR

Milletlerarası Hukuk

2450

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk DEMİR 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 

2448

Dr. Öğr. Üyesi

Didem YARDIMCIOĞLU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2445

Dr. Öğr. Üyesi

Esra TEKİN 

Milletlerarası Özel Hukuk 

2446

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Nuri GÜZEL

Anayasa Hukuku

2447

Arş. Gör. Dr.

Bavver KILIÇOĞLU

Milletlerarası Hukuk

2458

Arş. Gör. Dr.

Derya BULUTTEKİN

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 

2455

Arş. Gör. Dr.

Ekrem BENZER

Milletlerarası Hukuk


Arş. Gör.

Zeynep Uyar HATİPOĞLU

Medeni Hukuk

2424

Arş. Gör.

Coşkun ÇALDAĞ

Medeni Hukuk

2459

Arş. Gör.

Esma YALÇINKAYA

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

2454

Arş. Gör.

Emine Selinay ÇİLLER

Anayasa Hukuku

2457

Arş. Gör.

İbrahim GÜLÇER

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Arş. Gör.

Hasan ÜNAL

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

2423

Arş. Gör.

Gözde Tekmile DEMİR

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

2456

Arş. Gör.

Döndü KUŞCU 

Milletlerarası Özel Hukuk

2422

Arş. Gör.

Rojbin MEÇO 

Hukuk Tarihi 

2457

Arş. Gör.

Murathan YARDIMCIOĞLU

İdare Hukuku

2463