Akademik Personel

ÜNVAN

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

DAHİLİ

Prof.Dr.

Hasan TANRIVERDİ

Hukuk Tarihi

3254

Prof.Dr.

Fazıl Hüsnü ERDEM

Anayasa Hukuku

3271

Prof.Dr.

Handan YOKUŞ SEVÜK

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3281

Prof.Dr.

Gürsel KAPLAN

İdare Hukuku

2429

Prof.Dr.

Murat KANDEMİR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3264 

Prof.Dr.

Ezeli AZARKAN

Milletlerarası Hukuk

3274

Prof.Dr.

Ali AYLİ

Ticaret Hukuku

3288

Prof.Dr.

Mehmet ÜÇER

Roma Hukuku

3282

Prof.Dr.

Nihat TAŞDELEN

Ticaret Hukuku

3255

Doç.Dr.

Tahir MURATOĞLU

İdare Hukuku

2435

Doç.Dr.

M.Burak BULUTTEKİN

Mali Hukuk

3258 

Doç.Dr.

Adil BUCAKTEPE

İdare Hukuku

3276

Doç.Dr.

Neşe BARAN ÇELİK

Milletlerarası Özel Hukuk

3292

Dr. Öğr.Üyesi

Vahap COŞKUN

Genel Kamu Hukuku

3256

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Murat IŞIK

Anayasa Hukuku

3260

Dr. Öğr. Üyesi

Filiz YAVUZ İPEKYÜZ

Medeni Hukuk

3289

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet KARAARSLAN

İdare Hukuku

3287

Dr. Öğr. Üyesi

Necat AZARKAN

Ticaret Hukuku

3263

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer ERGÜN

Medeni Hukuk

3285

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa KOÇAK

Hukuk Felsefesi / Sosyolojisi

3283

Dr. Öğr. Üyesi

Songül ATAK

Anayasa Hukuku

3280

Dr. Öğr. Üyesi

Yılmaz YÖRDEM

Ticaret Hukuku

3277

Dr. Öğr. Üyesi

Salim ORHAN

Genel Kamu Hukuku

 

Dr. Öğr. Üyesi

Seyfullah HASAR

Milletlerarası Hukuk

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk DEMİR 

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Didem YARDIMCIOĞLU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

Dr. Öğr. Üyesi

Esra TEKİN 

Milletlerarası Özel Hukuk 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Nuri GÜZEL

Anayasa Hukuku

3273

Arş.Gör.

Döndü KUŞCU

Milletlerarası Özel Hukuk 

 

Arş.Gör.

İbrahim GÜLÇER

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3273

Arş.Gör.

Esma YALÇINKAYA

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3253

Arş.Gör.Dr.

Nilüfer COŞKUN

Mali Hukuk

3273

Arş.Gör.

Bavver KILIÇOĞLU

Milletlerarası Hukuk

3273

Arş.Gör.

Ekrem BENZER

Milletlerarası Hukuk

3273

Arş.Gör.

Zeynep Uyar HATİPOĞLU

Medeni Hukuk

3296

Arş.Gör.

Hasan ÜNAL

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

 

Arş.Gör.

Gözde Tekmile DEMİR

Hukuk Felsefesi / Sosyolojisi

3272

Arş.Gör.Dr.

Derya BULUTTEKİN 

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku 

 3253 

Arş.Gör.

Rojbin MEÇO 

Hukuk Tarihi 

   3273

Arş.Gör.

Coşkun ÇALDAĞ

Medeni Hukuk

 

Arş.Gör.

Murathan YARDIMCIOĞLU

İdare Hukuku